Obec

Křesťanské společenství

O sboru a křesťanech

POZVÁNÍ K ODPOČINUTÍ

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Evangelium podle Matouše 28:4

Žijeme v uspěchané době, kdy na člověka působí z mnoha stran spousta nepříjemných vlivů. Mnozí pod těmito tlaky a stresy klesáme a nedokážeme už někdy prožívat ani obyčejné štěstí z obyčejných věcí. S přibývajícím věkem navíc nacházíme čím dál méně sil věci ve svém životě nějak znatelně měnit. Své spočinutí a naplnění našich životních představ se člověk snaží najít porůznu - v zábavě, v práci, v rodině, v kultuře. Pokouší se zanechat zde na zemi po sobě nějakou stopu.

Přestože v některých z těchto oblastí třeba i dosahujeme úspěchů, nalézt trvalou radost a odpočinutí naší utrápené duši, je stále jistým způsobem nedosažitelný cíl. A člověk zjišťuje, že ke štěstí a pokoji nakonec nepomůže ani sebevětší získané jmění, ani přátelské vztahy, dokonce ani plné zdraví. Vše totiž pomíjí...

Ale přesně, a v zásadě jen toto, Bůh od člověka chce. Aby věřil , věřil v Něj a věřil Jemu. Co je to vlastně víra ? Bible o ní v Novém Zákoně v listu Římanům říká, že „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme". Víra jako božská ctnost tedy neznamená jen „domnívat se" nebo jenom „být o něčem přesvědčen", nýbrž obsahuje také naději a spolehnutí. Od člověka je očekáván vědomý a aktivní krok vpřed. To chce notnou dávku odvahy.

Bůh, Stvořitel, člověku jakožto dílu Jeho vlastních rukou, přitom cestu k Němu ulehčuje. Činí ji ne nedosažitelnou ! Již dva tisíce let lidé předávají dále dobrou zprávu, evangelium, o dosažitelnosti své záchrany. Ta je člověku na dosah vírou v Ježíše Krista, jako osobního spasitele každého člověka.

Každý člověk tak má rovnocennou možnost mít vztah s Bohem a jeho Synem Ježíšem Kristem. Obrácením svého srdce ke spravedlnosti, pokáním (vyznáním lítosti nad svými skutky) každý může dát prostor Bohu, aby k němu přišel a udělal si u něj příbytek. Nechá-li se pak Jím člověk vést, čeká jej odměna, věnec vítězství, kterým je život v Božím království, v němž nebude ani pláč, ani nemoc, ani smrt.
Misijní skupina Křesťanského společenství Ostrava a kreativní dílna ARCHA byly z důvodu rekonstrukce zámku přemístěny do přízemních prostor v Domě zahrádkářů ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Otevřeno je od 1. října 2017:
ARCHA ve středu od 15:30 hodin.
Misijní skupinka KSO v pátek od 17:00 hodin.

 
 

Kontakt:

E-mail: misie-staraves@seznam.cz