Obec

Chodníky Košatka nad Odrou

Výstavba jednostranného chodníku podél silnice III/4804 od kulturního domu po konec zástavby před mostem ev. č. 4804-2. Součástí chodníku jsou sjezdy přes chodník k nemovitostem a přeložky oplocení, rekonstrukce veřejného osvětlení podél chodníku, vybudování kanalizace pro odvod dešťových vod z vozovky.

Aktuální stav:

Stavební povolení platné do 26.4.2021. Žádost o dotaci z fondu SFDI na rok 2020 zamítnuta, bude podána žádost na dotaci v roce 2021.

Přílohy:

D03_koordinacni situace v katastralni mape-D03_1.pdf (1.42 MB)

D03_koordinacni situace v katastralni mape-D03_2.pdf (1.48 MB)


Publikováno: 5.8.2020