Obec

Snížení energetické náročnosti ZŠ Stará Ves nasd Ondřejnicí a rekonstrukce kuchyně ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí

Komlexní zateplení objektu základní školy, obvodových stěn, výměna nevyhovujících výplní otvorů, zateplení střešního pláště, oprava stávajících ponechaných konstrukcí. Kotelna - ubourání komínu do menší výšky, nová technologie vytápění, úprava  elektroinstalace.

Aktuální stav: 

Vydáno stavební povolení, zjišťování možnosti dotačních titulů. Žádost o dotaci uplatněna u Ministerstva financí, zatím bez zpětné vazby.

Přílohy:

A_PRUVODNI_ZPRAVA.pdf (0.31 MB)

C2_KOORDINACNI SITUACE.pdf (2.66 MB)


Publikováno: 5.8.2020