Obec

Odkanalizování obce Stará Ves nad Ondřejnicí - III.etapa - ul. Sluneční

Pokračování II.etapy kanalizace Obce - jedná se o výstavbu gravitační kanalizační stoky AC-2-1-1 splaškové kanalizace, která je navržena trase plánované místní komunikaci ul. Slunečná. Stavba je umístěna v lokalitě určené pro rozvoj individuálního bydlení.
B.1.b Údaje o souladuodkanalizování ulice Slunečná.

Aktuální stav:

Stavební povolení vydáno, žádost na poskytnutí dotace SFŽP podána, čeká se na rozhodnutí. Realizace proběhne po poskytnutí dotace.  

Přílohy:

C3.pdf (0.66 MB)


Publikováno: 2.8.2020