Obec

Demolice objektů na parc. Č. 1098/1, 1098/2, 1098/4,1093/2, 1099, 1102 a 1174, k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Výstavba Technického zázemí obce.

Demolice rodinného domu včetně zpevněných ploch, demolice unimobuněk, demolice přístřešku pro zásobníky pohonných hmot v bývalém vojenském areálu nad sběrným dvorem. Současně se připravuje na této ploše výstavba technického zázemí obce. 

Aktuální stav:

Vydané povolení na demolici všech objektů, zpracována studie na výstavbu technického zázemí obce, příprava na zajištění zpracování dokumentace k vydání  územního rozhodnutí.  

Přílohy:

C.02b_VAR_02.pdf (0.35 MB)


Publikováno: 1.8.2020