Úřad

Granty, stavby

Navigace

 

Grant

ID
Stará Ves nad Ondřejnicí, rekonstrukce stávajících vodních nádrží  
Obnova podlahy místnosti 1 kusu dveří v 3. nadzemním podlaží zámku  
Sběrný dvůr Stará Ves nad Ondřejnicí - pamětní deska  
Stará Ves nad Ondřejnicí - snížení energetické náročnosti a rekonstrukce kotelny základní školy  
Chodníky Košatka nad Odrou  
Sběrný dvůr Stará Ves nad Ondřejnicí  
Zámek Stará Ves nad Ondřejnicí - stavební úpravy II., SO 3, stavební úpravy 2. NP s knihovnou CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_59_0004646
Vybudování multimediální jazykové laboratoře ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí  
Odkanalizování obce Stará Ves nad Ondřejnicí - ulice Sluneční  
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2020  
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019  
Víceúčelové hřiště při ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí  
Rekonstrukce renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 3. etapa  
Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa  
Program rozvoje spolupráce obcí Stará Ves nad Ondřejnicí (ČR) a Raková (SR)  
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2018  
Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí - stavební úpravy II.  
Protipovodňová opatření obce Stará Ves nad Ondřejnicí  
Obnova kulturního dědictví a nová kulturní spolupráce ve Staré Vsi nad Ondřejnicí  
Zateplení ZŠ a MŠ v obci Stará Ves nad Ondřejnicí   
Stabilizace sesuvu nad pravým břehem Ondřejnice  
Ozelenění obce Stará Ves nad Ondřejnicí  
ZŠ a MŠ Stará Ves – Modernizace zázemí pro vzdělávání  
Projekt Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí – Brušperk  
Rozvoj cykloturistiky a propagace obce Stará Ves nad Ondřejnicí  
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - restaurátorské práce na zámku  
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - program rozvoje spolupráce s obcí Raková ve Slovenské republice  
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce  
Výstavba chodníkového tělesa, včetně odkanalizování ve Staré Vsi nad Ondřejnicí  
Grant - Projekt Zpracování územního plánu v obci Stará Ves nad Ondřejnicí  
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - program rozvoje spolupráce s obcí Raková ve Slovenské republice  
Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Stará Ves nad Ondřejnicí  
Přes lávku do centra obce k dětskému hřišti  CZ.1.10/4.1.00/05.01865
Územní studie č. 02/2015/ZS/SV  

Rekonstrukce stávajících vodních nádrží.

Rekonstrukce stávajících vodních nádrží

Obnova podlahy místnosti 1 kusu dveří v 3. nadzemním podlaží zámku

Sběrný dvůr Stará Ves nad Ondřejnicí - pamětní deska

Stará Ves nad Ondřejnicí - snížení energetické náročnosti a rekonstrukce kotelny základní školy

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________
Chodníky Košatka nad Odrou
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________
Sběrný dvůr Stará Ves nad Ondřejnicí
grant sběrný dvůr

Zámek Stará Ves nad Ondřejnicí - stavební úpravy II., SO 3, stavební úpravy 2. NP s knihovnou

publicita zámek

____________________________________________________________________________________________________________________

Vybudování multimediální jazykové laboratoře ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí

grant hřiště

____________________________________________________________________________________________________________________

Odkanalizování obce Stará Ves nad Ondřejnicí - ulice Sluneční

Název akce: Odkanalizování obce Stará Ves nad Ondřejnicí - ulice Sluneční

Příjemce podpory: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, IČ 00297232

Poskytovatel podpory: Státní fond životního prostředí České republiky

Číslo výzvy: NPŽP 4/2019 v rámci Národního programu životního prostředí

Výše dotace: 2.850.488,71 Kč (63,75%)

Celkové náklady: 4.471.354,85 Kč

Období realizace: rok 2020, termín dokončení 31. 12. 2020

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2020
 

Název programu: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2020

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury České republiky, odbor památkové péče

Výše příspěvku MK ČR: 330.000 Kč

Celkové náklady: 413.900 Kč bez DPH

                                                              

Objekt: Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, Zámecká 1, nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo ÚSKP 32377/8-715

Cíl: Restaurování sgrafitové výzdoby klenebních patek v nádvorním atriu, restaurování pískovcového ostění schodiště, výměna 2 ks interiérových dveří v místnosti 3. NP a další související práce

Zhotovitel: Rest ART M. Müllerová, s.r.o., Kamenická dílna V. Orel, Stolařství Šputa, s.r.o.

____________________________________________________________________________________________________________________

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019

Název programu: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury České republiky, odbor památkové péče

Výše příspěvku MK ČR: 297.000 Kč

 

Objekt: Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, Zámecká 1, nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo ÚSKP 32377/8-715

Cíl: Obnova a výměna schodišťových stupňů a s tím související práce

Zhotovitel: Kamenická dílna Orel Vítězslav, Ostrava - Poruba

____________________________________________________________________________________________________________________

Víceúčelové hřiště při ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí

Název díla: Víceúčelové hřiště při ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí

Investor: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí za podpory dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj

Zhotovitel: sport cité + s.r.o., Bílovice

Cena díla: 4.136.336 Kč bez DPH

Ministerstvo pro místní rozvoj

Předmětem podpory pro rok 2019 - 2020 je vybudování víceúčelového hřiště primárně pro děti Základní školy a Mateřské školy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, na které budou navazovat další sportoviště a venkovní učebna, financované z rozpočtu obce.

Stará Ves nad Ondřejnicí - znak

____________________________________________________________________________________________________________________

Rekonstrukce renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 3. etapa

 granty_msk_zamek


Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa

 


Program rozvoje spolupráce obcí Stará Ves nad Ondřejnicí (ČR) a Raková (SR)

 Program rozvoje spolupráce obcí Stará Ves nad Ondřejnicí (ČR) a Raková (SR)

NÁZEV MALÉHO PROJEKTU: POZNÁVÁME HISTORII

Kód žádosti: CZ/FMP/6c/01/018                                    Doba realizace: listopad 2018 – říjen 2019

Celkové náklady: 29.640 EUR                                       Výška příspěvku EFRR: 25.194 EUR

 


Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2018

Název programu: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2018

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury České republiky, odbor památkové péče

Výše příspěvku MK ČR: 250.000 Kč

Celkové náklady: 315.391 Kč bez DPH

Objekt: Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, Zámecká 1, nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo ÚSKP 32377/8-715

Cíl: Výměna dveří a podlahy vstupní chodby ve 3. NP a s tím související práce

Zhotovitel: Firma Morys, s.r.o., Korejská 894/9, Ostrava - Přívoz


Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí - stavební úpravy II.

 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 

Předmětem podpory je rekonstrukce renesančního zámku a jeho zpřístupnění návštěvníkům a obyvatelům obce. Položení nové střešní krytiny, obnova původní střešní báně zničené roku 1945, oprava renesančních sgrafit na venkovní fasádě, rekonstrukce interiérů objektu zámku a revitalizace zámecké zahrady. 

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000358 

Celkové způsobilé výdaje: 32 547 325,00 Kč 
Dotace EU: 29 292 592,50 Kč 
Datum zahájení realizace projektu: 2017 
Datum plánovaného ukončení projektu: 2019 

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj 
Příjemce dotace: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 


Protipovodňová opatření obce Stará Ves nad Ondřejnicí
   

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 

Předmětem podpory jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu. Cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany. Realizací projektu bude 525 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem. 

Celkové způsobilé výdaje: 4 059 796 Kč 
Dotace EU: 2 841 857 Kč (70 %) 
Příspěvek příjemce podpory: 1 217 939 Kč (30 %) 

Datum zahájení realizace projektu: 13. 9. 2016 
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 3. 2018 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí 
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR 
Příjemce dotace: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 


Obnova kulturního dědictví a nová kulturní spolupráce ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

 

 
Název mikroprojektu: Obnova kulturního dědictví a nová kulturní spolupráce ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 
Číslo mikroprojektu: CZ.3.22/3.3.06/13.03888 

Konečný uživatel (příjemce): Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 
Dotace schválená EŘV (v EUR): 20.000
Dotace schválená EŘV (v %): 83,68 
Datum registrace mikroprojektu: 4. 6. 2013
Termín ukončení celé realizace mikroprojektu: 30. 9. 2014 
Nárokovaná částka vč. DPH: 23 440,07 EUR 

Realizace projektu měla tři části:
1. Restaurování souboru šesti kamenných křížů a kapličky. 
2. Vydání letáku o souboru křížů ve Staré Vsi n. O. 
3. Slavnostní setkání s partnery z obce Lipowa s kulturním programem.

Zateplení ZŠ a MŠ v obci Stará Ves nad Ondřejnicí 

 

 
Popis projektu:
Projekt se aktuálně realizuje a je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je zateplení obvodových stěn a výměna výplní objektu základní a mateřské školy v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Realizací projektu dojde k výraznému snížení energetických nároků budovy a k jednoznačnému navýšení úspor energií.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 4 825 229Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je ve výši 4 101 445 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 241 261 Kč (5 %) a příspěvek obce Stará Ves nad Ondřejnicí 482 523 Kč (10 %).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 

Stabilizace sesuvu nad pravým břehem Ondřejnice

 

 
Popis projektu:
Projekt, realizovaný v letech 2011 - 2012, byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory byla stabilizace svahu v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí statickým podepřením paty svahu přidržovací lavicí, povrchovým a hlubinným odvodněním. Cílem bylo zamezení dalšímu pohybu a rozšiřování sesuvu, jenž ohrožuje silniční komunikaci, inženýrské sítě a 5 rodinných domů stojících nad odlučnou hranou sesuvu a současně hrozí záplavou obce v případě přehrazení koryta toku čelem sesuvu.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 3 668 447 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 3 118 180 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 183 422 Kč (5 %) a příspěvek obce Staré Vsi nad Ondřejnicí 366 845 Kč (10 %).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 

Ozelenění obce Stará Ves nad Ondřejnicí

 

 
Popis projektu:
Projekt, realizovaný v letech 2011-2012, byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory byla regenerace zelené obce v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení a ošetření stromů, výsadba dřevin a založení travnatých ploch.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 329 110 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 930 337 Kč (70 %), příspěvek SFŽP ČR 66 455 Kč (5 %) a příspěvek obce Stará Ves nad Ondřejnicí 322 278 Kč (25 %).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 

 


ZŠ a MŠ Stará Ves – Modernizace zázemí pro vzdělávání

Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/04.01026
Tento projekt je financován z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013

 
Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je modernizace ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí prostřednictvím pořízení vybavení pro výuku cizích jazyků, výtvarné a hudební výchovy a dalších předmětů. Zkvalitnění zázemí umožní efektivnější způsoby výuky, přinese do vyučovacích hodin více názornosti, která podporuje uchování informací, rozvíjí tvořivost a přibližuje žákům leckdy abstraktní pojmy. Velkým přínosem bude taktéž vybavení tzv. TV studia, které škole, resp. žákům zajistí zcela nové atraktivní možnosti výuky. Díky pořízenému vybavení dojde k aplikaci nejmodernější formy práce s daty, aktivní práci před tabulí a názorným demonstracím se zapojením aktivity žáků.

Druhým cílem projektu je zkvalitnění technických podmínek prostor školy, které neslouží přímo k výuce, v podobě rekonstrukce střechy, elektroinstalace, sanace zdiva jednotlivých pater a rekonstrukce kanalizace.
Aktuální informace a fotodokumentace - viz Fotoalbum

 


Projekt Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí – Brušperk

 


Projekt Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí – Brušperk (CZ.1.10/1.1.00/09.00926) byl spolufinancován z Regionální operačního programu (ROP) Moravskoslezsko.

 


Rozvoj cykloturistiky a propagace obce Stará Ves nad Ondřejnicí

 


Projekt "Rozvoj cykloturistiky a propagace obce Stará Ves nad Ondřejnicí" je spolufinancován v roce 2011 dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 365.400 Kč v programu "Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji"

 


Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - restaurátorské práce na zámku

 

 


Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - program rozvoje spolupráce s obcí Raková ve Slovenské republice

 


Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

 


Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce

 

 


Výstavba chodníkového tělesa, včetně odkanalizování ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

 

 


Grant - Projekt Zpracování územního plánu v obci Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Návrh územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí  (PDF, 72 MB)

 

www.strukturalni-fondy.cz/iopObec Stará Ves nad Ondřejnicí - program rozvoje spolupráce s obcí Raková ve Slovenské republice

 


Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

 


Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Stará Ves nad Ondřejnicí

 

 
Popis projektu:
Projekt byl realizován v roce 2015 v rámci Operačního programu Životní prostředí za většinové finanční spoluúčasti Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 % dotace) a Státního fondu životního prostředí (5 % dotace). 

Předmětem podpory bylo pořízení 600 ks velkoobjemových kompostérů pro občany Staré Vsi n. O., dále také 3 ks velkoobjemových kontejnerů, které budou v sezóně (březen – listopad) rovnoměrně rozmístěny na vybraných stanovištích v obci a jejich svoz bude pravidelně prováděn rovněž nově pořízeným svozovým vozidlem. Pro potřeby obce byl navíc pořízen štěpkovač. 

Celkové náklady na projekt činily 5.235.670 Kč, z toho obec obdržela dotaci 4.547.500 Kč a 688.170 Kč bylo hrazeno z příspěvku obce. 

 


Přes lávku do centra obce k dětskému hřišti

reg. č. CZ.1.10/4.1.00/05.01865 

 

 

Cílem projektu byla revitalizace centra obce prostřednictvím výstavby lávky pro pěší přes řeku Ondřejnici, instalace nových laviček a odpadkových košů na vybraných místech v blízkosti zámku a obnovení dětského hřiště v zámecké zahradě spojené s instalací nových herních prvků. 

Celkové náklady na projekt činily celkem 3.644.438,75 Kč včetně projektových prací. Na spolufinancování akce obdržela obec dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko ve výši 2.263.955,81 Kč, spolufinancování obce bylo 1.380.482,94 Kč. 

 


Územní studie č. 02/2015/Z1/SV

 

 

Hlavním cílem územní studie je stanovení zásad prostorového uspořádání řešeného území zajišťujícího jeho hlavní využití stanovené územním plánem. Územní studie stanovuje parametry a podrobnější podmínky pro vymezení veřejných prostranství a pro umístění staveb veřejné infrastruktury a staveb rodinných domů. Návrh řešení je zpracován v souladu se zadáním územní studie. Koncepce řešení územní studie je v souladu splatným územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí. 

Územní studie se pořizuje z podnětu obce Stará Ves nad Ondřejnicí podle ustanovení § 30 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Pořízení územní studie je uloženo územní plánem Stará Ves nad Ondřejnicí pořizovatelem i zadavatelem územní studie územní studie je Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu. 

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU (viz níže podrobné informace).

Aktuální stav projektu: realizacePředpokládané náklady 356 950,00 Kč
Celkové náklady 356 950,00 Kč
Výše dotace EU max. 85% způsobilých výdajů = 303 407,50 Kč 
SR (státní rozpočet) max. 5% způsobilých výdajů = 17 847,50 Kč 
podpora celkem = 321 255,00 Kč 
Poskytovatel dotace IROP (Integrovaný regionální operační program)
Registrační číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0001951
Termín realizace/ ukončení 12/2015 – 04/2017
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát

 

 

 

Stara-Ves-nad-Ondrejnici-rekonstrukce-stavajicich-vodnich-nadrzi.pdf (2.33 MB)