Úřad

Místní samospráva

Ing. Dalibor Dvořák - starosta obce
Mgr. Jaromír Chvostek – místostarosta

Slavoj Palička – místostarosta

 

 

Zastupitelstvo obce:

 • Belda Karel, Ing.
 • Boháčová Jana, Mgr.
 • Dvořák Dalibor, Ing.
 • Folta Pavel
 • Folta Radislav, Ing.
 • Galásková Dagmar
 • Chvostek Jaromír, Mgr.
 • Korpasová Yvona, Ing.
 • Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
 • Menšík Jan, Ing.
 • Mlčoch Otakar
 • Palička Slavoj
 • Pavlosek Vladimír, Mgr.
 • Šupík Petr, Ing.
 • Trybulovský Ivo, Ing.

 

Rada obce:

 • Dvořák Dalibor, Ing.
 • Chvostek Jaromír, Mgr.
 • Palička Slavoj
 • Menšík Jan, Ing.
 • Folta Radislav, Ing.

Kontrolní výbor:

 • Trybulovský Ivo, Ing. - předseda
 • Folta Pavel
 • Palička Slavoj

Finanční výbor:

 • Šupík Petr, ing. - předseda
 • Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
 • Korpasová Yvona, Ing.
 • Mlčoch Otakar
 • Pavlosek Vladimír, Mgr.