Úřad

Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum snětíNázev
22.9.202310.10.2023VEŘEJNÁ VÝZVA; Referent/ka pro investice a stavby, zastupující účetní, administrativní pracovník
18.9.202326.9.2023Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí
11.9.202327.9.2023Veřejná vyhláška; Opatření obecné povahy; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "DNY NATO V OSTRAVĚ A DNY VZDUŠNÝCH SIL AČR 2023"
5.9.2023SMOPO; Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
25.8.20232.1.2024Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
18.8.20235.9.2023Oznámení záměru obce pronajmout prostor sloužící podnikání a nemovitost
8.8.202324.8.2023Stavební úřad Brušperk; O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení
20.7.20237.8.2023Záměr prodat část hmotné nemovité věci
14.7.20231.8.2023Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí; Oznámení o možnosti převzít písemnost
4.7.202321.7.2023Městský úřad Kopřivnice; Veřejná vyhláška; Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
3.7.202319.7.2023Záměr pronajmout část hmotné nemovité věci (garáž) na parc. č. 1098/1
30.6.202315.8.2023Městský úřad Brušperk; Výběrové řízení na obsazení funkce úředník/referent Stavebního úřadu Brušperk
28.6.2023Schválený Závěrečný účet obce Stará Ves nad Ondřejnicí za rok 2022
27.6.202330.6.2026Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace; Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a KONDOR - skupina Stará Ves
27.6.202330.6.2026Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace; Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica, z. s.
27.6.202330.6.2026Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace; Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Amatérský cyklistický klub Stará Ves nad Ondřejnicí, z. s.
20.6.20236.7.2023ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby - Kanalizační přípojky pro RD
15.6.20234.7.2023Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou; OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2023
9.6.202327.6.2023VEŘEJNÁ VÝZVA na obsazení pracovního místa úředníka: Administrativní pracovník/ce
9.6.202320.6.2023Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce č. 4, které se uskuteční v pondělí 19. června 2023, od 17 hodin v zámku
2.6.2023Návrh závěrečného účtu Obce Stará Ves nad Ondřejnicí za rok 2022
5.5.202331.5.2023SMOPO; Návrh závěrečného účtu za rok 2022
3.5.202330.10.2024OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru nemovitostí
3.5.202319.5.2023Stanovení výjimečných případů termínů konání akcí, při nichž nemusí být dodržována doba nočního klidu dle Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 1/2023
2.5.20235.6.2023Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2022
27.4.202315.5.2023OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení "Kanalizační přípojky pro RD"
25.4.202311.5.2023SmVaK; Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
21.4.20238.5.2023VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
21.4.20238.5.2023VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; o zpřístupnění hromadných seznamů k nahlédnutí, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023
11.4.202327.4.2023VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; Opatření obecné povahy, Stanovení dopravního značení (dočasného) k akci "Stará Ves n. O. 1513/6, přípojka NNk".
5.4.202310.4.2026Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace; Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Tělocvičná jednota Sokol Košatka
5.4.202310.4.2026Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace; Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, z. s.
5.4.202310.4.2026Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace; Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Český rybářský svaz, z. s.
5.4.202310.4.2026Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace; Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Festival Poodří Františka Lýska, z. s.
5.4.202310.4.2026Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace; Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Římskokatolická farnost Narození sv. Jana Křtitele
31.3.202318.4.2023VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
27.3.202312.4.2023Záměr pronajmout nebytové prostory
21.3.202312.4.2023VEŘEJNÁ VÝZVA na obsazení pracovního místa úředníka "Matrikář/ka a administrativní pracovník"
21.3.202311.4.2023Oznámení o vyhlášení právního předpisu 2/2023 Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves nad Ondřejnicí, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
21.3.202311.4.2023Oznámení o vyhlášení právního předpisu 1/2023 Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves nad Ondřejnicí, o nočním klidu
17.3.20234.4.2023VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu, Opatření obecné povahy, Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6210/23/Stará Ves nad Ondřejnicí
6.3.202314.3.2023Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 13.03.2023, v kulturním domě v Košatce
6.3.202324.3.2023Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice (SMOPO); Návrh rozpočtu na rok 2023
1.3.202320.3.2023ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby "Kanalizační přípojky"
24.2.2023Návrh rozpočtu Obce Stará Ves nad Ondřejnicí na rok 2023
26.1.202313.2.2023OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Opatření vlády o dočasném znovuzavedení kontrol na hranicích se Slovenskem
25.1.202313.2.2023VEŘEJNÁ VÝZVA na obsazení pracovního místa úředníka "Technický pracovník / pracovnice (hospodář / hospodářka obce)
18.1.202331.1.2023VOLBA prezidenta ČR 2023; Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky
12.1.202330.1.2023Záměr vypůjčit hmotné nemovité věci
10.1.202326.1.2023Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Stará Ves nad Ondřejnicí
6.1.202323.1.2023ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby
3.1.202316.1.2023VOLBA prezidenta ČR 2023; Informace o zřízení volebního stanoviště
3.1.202316.1.2023VOLBY prezidenta ČR 2023; Zvláštní způsob hlasování - informace o zřízení telefonní linky
3.1.202320.1.2023OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení
22.12.20229.1.2023VOLBA prezidenta ČR 2023; Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
15.12.20222.1.2023VOLBA prezidenta ČR 2023; Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
14.12.202230.12.2022Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
14.12.202230.12.2022Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
13.12.202231.12.2022Stanovení dopravního značení (trvalého), č. 11572/22/ Stará Ves nad Ondřejnicí, OOP, "Silnice III/4804 Košatka, most ev. č. 4804-2"
7.12.202223.12.2022Veřejná vyhláška; Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu; Opatření obecné povahy
5.12.202213.12.2022Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 12.12.2022
5.12.20223.1.2023Magistrát města Kladna; Veřejná vyhláška
5.12.2022Oznámení o ceně stočného od 1. 1. 2023
2.12.202211.1.2023Dražební vyhláška; usnesení o nařízení elektronické dražby
30.11.202229.1.2023VOLBA prezidenta ČR; jmenování zapisovatele okrskové volební komise
30.11.202217.12.2022Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice Referent/ka pro stavební agendu a agendu životního prostředí s místem výkonu práce v Obci Stará Ves nad Ondřejnicí
30.11.2022SmVak Ostrava - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2023
26.11.202215.1.2023VOLBA prezidenta ČR 2023; Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Stará Ves nad Ondřejnicí
23.11.2022Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Stará Ves nad Ondřejnicí na období 2024-2025
14.11.202230.11.2022Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí na roky 2024-2024 a rozpočet na rok 2023
7.11.202230.1.2023VOLBA prezidenta ČR 2023, stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
4.11.202221.11.2022ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby "Kanalizační přípojky"
4.11.202231.12.2023VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Opatření obecné povahy 1/2022
2.11.202218.11.2022ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby "Kanalizační přípojky" 2.
27.10.202214.11.2022Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
24.10.20229.11.2022VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu, Opatření obecné povahy "Oprava povrchu silnice III/4804 Košatka a 4805 Košatka".
24.10.20229.11.2022VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Dopravní značení ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
17.10.202225.10.2022Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce č. 1, konané dne 24.10.2022 v hasičské zbrojnici ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
14.10.202231.10.2022Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Stará Ves nad Ondřejnicí
12.10.2022Výzva k ořezům stromoví
4.10.20224.11.2022VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí (za období 2018-2022)
3.10.202219.10.2022Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
29.9.202217.10.2022Seznámení s podklady rozhodnutí "Chodník se smíšeným provozem cyklistů a chodců podél komunikace III/48615"
26.9.202212.10.2022Oznámení o vydání Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
25.9.202211.10.2022Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí, konaných ve dnech 23.9.2022 a 24.9.2022
21.9.20227.10.2022Veřejná vyhláška, opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu, opatření obecné povahy "Oprava povrchu silnice III/4804 Košatka a 4805 Košatka"
13.9.202229.9.2022OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení
8.9.202228.9.2022Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Stará Ves nad Ondřejnicí
7.9.202223.9.2022OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení
5.9.202213.9.2022Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 12.9.2022
1.9.202219.9.2022VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
1.9.202225.9.2022OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky
26.8.20221.9.2022Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí
24.8.20221.1.2024Zveřejnění seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
12.8.202229.8.2022Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla "Odra, Jistebník, Košatka n.O. zprůchodnění spádových objektů v km 31.3 a 32.4, st. č. 5878", povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a uložení náhradní výsadby a veřejná vyhláška
12.8.202226.9.2022Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
9.8.202223.9.2022Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Stará Ves nad Ondřejnicí
1.8.202217.8.2022Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
23.7.202231.7.2026Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie
22.7.202222.8.2022Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Brušperk (za uplynulé období 2018-2022)
21.7.202225.7.2025Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica, z.s.
21.7.202225.7.2025Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a KONDOR - skupina Stará Ves
21.7.202225.7.2025Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Tělocvičná jednota Sokol Košatka
21.7.202225.7.2025Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Amatérský cyklistický klub Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s.
21.7.202225.7.2025Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Český rybářský svaz, z.s. Místní organizace Stará Ves nad Ondřejnicí
21.7.202225.7.2025Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Římskokatolická farnost Narození sv. Jana Křtitele
20.7.20225.8.2022Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
19.7.20224.8.2022Oznámení záměru prodeje vodovodního řadu "Vodovodní přípojka lokalita Nový Svět"
19.7.20224.8.2022Oznámení záměru propachtovat stavbu vodního díla "Prodloužení vodovodu ul. Slunečné, Stará Ves nad Ondřejnicí"
19.7.20224.8.2022Oznámení záměru propachtovat stavbu vodního díla "Prodloužení vodovodu v ulici Nad Rybníkem, Stará Ves nad Ondřejnicí"
1.7.202225.9.2022Oznámení - volby do zastupitelstva obce
20.6.202228.6.2022Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 27.6.2022
17.6.202218.7.2022Sdružení měst a povodí Ondřejnice - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
9.6.202229.6.2022Návrh závěrečného účtu Obce Stará Ves nad Ondřejnicí za rok 2021
8.6.202224.6.2022Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
31.5.20221.7.2022Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a skutečnosti v témže roce
11.5.202227.5.2022Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
2.5.2022Návrh Závěrečného účtu SMOPO za rok 2021
27.4.202230.5.2022Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalenářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.
26.4.202226.5.2022Veřejná vyhláška, Daň z nemovitých věcí na rok 2022
25.4.202211.5.2022Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu
21.4.202231.12.2023Seznam nemovitých věcí
12.4.202228.4.2022Veřejná vyhláška opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu
7.4.202225.4.2022Záměr pronajmout nebytové prostory
5.4.202221.4.2022Veřejná vyhláška Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu
4.4.202220.4.2022Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 a Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
4.4.202220.4.2022Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí - Změny č. 1 a vyhotovení úplného znění Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí po této změně
22.3.20227.4.2022Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu " Chodník se smíšeným provozem cyklistů a chodců podél komunikace III/48615"
21.3.202221.3.2025Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Festival Poodří Františka Lýska, z.s.
21.3.202221.3.2025Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s.
21.3.202213.4.2022Aukční vyhláška
17.3.20224.4.2022Záměr prodat pozemky Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
16.3.20221.4.2022Dražební vyhláška č.0075/22, Rodinný dům, kat. území Košatka nad Odrou
15.3.202231.3.2022SMOPO - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025
15.3.2022SMOPO - Návrh rozpočtu na rok 2022
8.3.202224.3.2022Veřejná vyhláška " Silnice III/4804 Košatka, most ev.č.4804-2"
8.3.202224.3.2022Rozhodnutí č.170/22/VH o dodatečném povolení změny stavby vodního díla a veřejná vyhláška
4.3.202215.3.2022Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce dne 14.března 2022
3.3.202221.3.2022Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
4.2.202221.2.2022Oznámení zahájení řízení o odstranění změny stavby vodního díla provedené v rozporu se stavebním povolením.
4.2.202221.2.2022Oznámení zahájení vodoprávního řízení a vyjádření k podkladům rozhodnutí
4.2.202221.2.2022Dražební vyhláška č.0149/21
3.2.202221.2.2022Územní rozhodnutí o umístění stavby "Stará Ves nad Ondřejnicí, OS-6673, přeložka DTS"
31.1.202216.2.2022Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
27.1.20221.3.2022Veřejná vyhláška Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Trnávky 2022
12.1.202227.1.2022Oznámení o zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou
21.12.2021SMOPO - Oznámení o zveřejnění dokumentů
15.12.202131.12.2021Oznámení o zahájení územního řízení
9.12.202127.12.2021Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves nad Ondřejnicí o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
9.12.202127.12.2021Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves nad Ondřejnicí o nočním klidu
30.11.2021SmVak Ostrava - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022
30.11.202116.12.2021Nařízení státní veterinární správy
30.11.2021Oznámení o ceně stočného od 1.1.2022
29.11.20217.12.2021Pozvánka na zasedání ZO dne 6. 12. 2021
3.11.202119.11.2021Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Silnice D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
3.11.202119.11.2021Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením
22.10.20218.11.2021Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje MSK
21.10.20218.11.2021Záměr obce pronajmout nemovitost
13.10.202130.10.2021Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice administrativní pracovník
24.9.20215.10.2021Pozvánka na zasedání dne 4. 10. 2021
22.9.20219.10.2021Oznámení o době a místě konání voleb
16.9.20214.10.2021Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
13.9.202129.9.2021Rozhodnutí č. 896/21/VH - kanalizační řád
7.9.202123.9.2021Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
7.9.202123.9.2021Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
2.9.202120.9.2021Oznámení o zahájení společného řízení o změně ÚR a změně stavby před jejím dokončením
19.8.202110.10.2021Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - Volby do PS PČR
16.8.20211.9.2021Veřejná vyhláška
9.8.20219.10.2021Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
4.8.202120.8.2021Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje MSK
2.8.202118.8.2021Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje MSK
26.7.202129.7.2024Veřejnoprávní smlouva
26.7.202129.7.2024Veřejnoprávní smlouva
26.7.202129.7.2024Veřejnoprávní smlouva
26.7.202129.7.2024Veřejnoprávní smlouva
26.7.202129.7.2024Veřejnoprávní smlouva
26.7.202129.7.2024Veřejnoprávní smlouva
26.7.202129.7.2024Veřejnoprávní smlouva
7.7.202123.7.2021Záměr prodat pozemek
7.7.202123.7.2021Záměr prodat pozemek
21.6.202129.6.2021Pozvánka na zasedání ZO dne 28. 6.
19.5.20214.6.2021Oznámení o zahájení SŘ veřejnou vyhláškou
19.5.20213.6.2021Rozhodnutí - povolení výjimky
12.5.202116.6.2021Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
7.5.202124.5.2021Záměr pronajmout nemovitost
30.4.202117.5.2021Veřejná vyhláška - stanovení dopravnéího značení - Chodníky Košatka nad Odrou, oprava kanalizace, sil. III/4804
26.4.202126.5.2021Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
6.4.202122.4.2021Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
31.3.202130.4.2021Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
31.3.202116.4.2021Veřejná vyhláška o zahájení řízení - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
30.3.202121.4.2021Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - SMOPO
25.3.202112.4.2021Obecně zhávazná vyhláška obce Stará Ves n. O. č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
24.3.20219.4.2021Záměr obce prodat pozemky parc. č. 2592 a 2593 v k. ú. Košatka nad Odrou
23.3.202121.4.2021Návrh rozpočtu na rok 2021 - SMOPO
5.3.202116.3.2021Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 15.3.2021
2.3.202122.4.2021Veřejná vyhláška - oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednávání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí
1.2.202116.2.2021Veřejná vyhláška -Usnesení o ustanovení opatrovníka
1.2.202116.2.2021Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
28.1.20212.3.2021Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stará Ves n. O.
22.1.20218.2.2021Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení
13.1.202129.1.2021Pozvánka -Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje MSK
7.1.202121.1.2021Veřejná vyhláška - výzva k převzetí písemnosti
15.12.202031.12.2020Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
15.12.202031.12.2020Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
10.12.2020Částka Sbírky zákonů č. 216/2020
4.12.202014.12.2020Zasedání ZO dne 14. 12. 2020
3.12.202016.12.2020Dražební vyhláška č. 102020
30.11.202031.12.2020Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2021
27.11.202031.12.2020Oznámení o ceně stočného od 1. 1. 2021 - SMOPO
27.11.202031.12.2020Oznámení o ceně stočného od 1. 1. 2021 - obec
23.11.20208.12.2020VV - opatření obecné povahy - ochranné pásmo leteckého pozemního (radiolokačního) zařízení
18.11.202018.11.2023Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
11.11.202011.11.2023Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
11.11.202011.11.2023Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
10.11.202010.11.2023Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
5.11.20205.11.2023Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
5.11.20205.11.2023Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
4.11.20204.11.2023Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
30.10.202030.10.2023Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
30.10.202030.10.2023Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
30.10.202030.10.2023Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
22.10.2020Mimořádné opatření č. 29/2020 KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
15.10.20202.11.2020Záměr pronajmout nemovitost
15.10.20202.11.2020Záměr směnit pozemek
12.10.2020Mimořádné opatření č. 27/2020 KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
12.10.2020Mimořádné opatření č. 28/2020 KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
12.10.202020.10.2020Pozvánka na zasedání ZO dne 19.10.2020
2.10.2020Mimořádné opatření č. 26/2020 KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
23.9.2020Mimořádné opatření č. 24/2020
23.9.2020Mimořádné opatření č. 25/2020
15.9.202021.9.2020Veřejná vyhláška - Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa
15.9.20204.10.2020Oznámení konání voleb do zastupitelstev krajů
11.9.202017.9.2020Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení
11.9.202017.9.2020Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení - kabelové optické vedení
18.8.20204.10.2020Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Stará Ves n. O.
5.8.202021.8.2020Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
3.8.20203.10.2020Volby - počet členů okrskových volebních komisí
29.7.202031.7.2023Veřejnoprávní smlouva
29.7.202031.7.2023Veřejnoprávní smlouva
29.7.202031.7.2023Veřejnoprávní smlouva
29.7.202031.7.2023Veřejnoprávní smlouva
29.7.202031.7.2023Veřejnoprávní smlouvy
15.7.202030.7.2020Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
3.7.20209.7.2020Veřejná vyhláška - realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C11
3.7.20209.7.2020VV - stanovení dopravního značení - odkanalizování obce, II. etapa
3.7.202013.7.2020Pozvánka na zasedání ZO dne 13. 7. 2020
29.6.20207.7.2020Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení
24.6.202010.7.2020Exekuce prodejem nemovitých věcí
24.6.202021.7.2020Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
23.6.20209.7.2020Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
18.6.20207.7.2020Záměr obce pronajmou nebytové prostory
16.6.202022.6.2020Veřejná vyhláška - stanovení dopravního značení č. 5634/20/Stará Ves n.O.
25.5.202010.6.2020Rozhodnutí č. 380/20/VH - Odkanalizování obce Stará Ves n. O. - ul. Sluneční
19.5.202015.7.2020Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - primární radiolokátor
27.4.202027.5.2020Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
23.4.202029.4.2020Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení - Stará Ves n. O. - odkanalizování obce II. etapa
21.4.20207.5.2020Záměr obce uzavřít dodatek k Pachtovní smlouvě
21.4.20207.5.2020Záměr obce vypůjčit nemovitost
20.4.202029.4.2020Informace o podaném návrhu Veřejnoprávní smlouvy
14.4.202030.4.2020Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
6.4.202022.4.2020Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020
6.4.202031.12.2022Opatření obecné povahy - lesy
1.4.20201.4.2023Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost Stará Ves n. O.
1.4.20201.4.2023Veřejnoprávní smlouva - Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica, z.s.
16.3.20201.4.2020Veřejná vyhláška - rekonstrukce přivaděče DN 500
13.3.202019.3.2020Veřejná vyhláška - Stará Ves n.O.- odkanalizování obce, II. etapa
5.3.2020Návrh rozpočtu SMOPO na rok 2020
5.3.2020Návrh závěrečného účtu SMOPO za r. 2019
5.3.2020Účetní závěrka SMOPO za r. 2019
3.3.202010.3.2020Pozvánka na zasedání ZO dne 9.3.2020
3.2.202019.2.2020Veřejná vyhláška-výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání motorovými vozidly
20.1.202027.1.2020Pozvánka na zasedání ZO dne 27.1.2020
20.1.20205.2.2020Územní rozhodnutí - Stará Ves VO, ul. Delfínova
16.1.20203.2.2020Záměr obce pronajmout nemovitost - parc. č. 746/5, 746/6, 747/9 v k. ú. Stará Ves
16.1.20203.2.2020Záměr obce pronajmout pozemek parc. č. 1094 v k. ú. Stará Ves
6.1.202022.1.2020Rozhodnutí - chodník nad prodejnou Hruška
19.12.20196.1.2020Záměr obce pronajmout nemovitost
19.12.20196.1.2020Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí
11.12.201927.12.2019Oznámení o zahájení SŘ - chodník nad prodejnou Hruška
9.12.201931.12.2022Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
29.11.201931.12.2019SMOPO - oznámení o ceně stočného od 1. 1. 2020
29.11.201931.12.2019Oznámení o ceně stočného od 1.1.2020
28.11.201916.12.2019Oznámení o zahájení územního řízení - Stará Ves VO, ul. Delfínova
27.11.201931.12.2019SmVaK - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020
27.11.201931.12.2019Sdělení ceny vody odpadní převzaté k čištění a kalkulace nákladů pro r. 2020
26.11.20192.12.2019Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení (dočasného) - odkanalizování obce, II. etapa
25.11.201911.12.2019Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
25.11.201911.12.2019Obecně závaná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
25.11.201911.12.2019Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
25.11.201911.12.2019Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
25.11.201911.12.2019Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
25.11.201911.12.2019Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o nočním klidu
25.11.201911.12.2019Nařízení obce č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
25.11.201911.12.2019Rozhodnutí č. 956/19/VH - Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice
22.11.20194.12.2019rozhodnutí
20.11.20196.12.2019Územní rozhodnutí - odkanalizování obce - ul. Sluneční
8.11.201919.11.2019Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 18. 11. 2019
7.11.201925.11.2019Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva
4.11.201920.11.2019Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
17.10.20194.11.2019Oznámení - Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice
11.10.201929.10.2019Záměr obce směnit pozemek parc. č. 1607/2 v k. ú. Stará Ves n. O.
26.9.201914.10.2019Veřejná vyhláška - zahájení správního řízení
16.9.201924.9.2019Pozvánka na zasedání ZO dne 23. 9.
9.9.201925.9.2019Oznámení o zahájení územního řízení - dokanalizování obce Stará Ves n. O. - ul. Sluneční
4.9.201931.12.2023Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí
12.8.201928.8.2019Veřejná vyhláška - stanovení záplavového území vodních toků
8.8.201914.8.2019Veřejná vyhláška - opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu
31.7.201912.9.2019Veřejná vyhláška - Návrh Změny č. 1 Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí
30.7.201915.8.2019Veřejná vyhláška - stanovení dopravního zařízení (trvalého) č. 11349/19/Stará Ves n. O.
3.7.20193.7.2022Veřejnoprávní smlouva - Tělovýchovná jednota Stará Ves n. O., z.s.
3.7.20193.7.2022Veřejnoprávní smlouva - KONDOR Stará Ves
3.7.20193.7.2022Veřejnoprávní smlouva - Český rybářský svaz Stará Ves n. O.
3.7.20193.7.2022Veřejnoprávní smlouva - Tělocvičná jednota Sokol Košatka
3.7.20193.7.2022Veřejnoprávní smlouva - Folklorní soubor Ondřejnica
27.6.201915.7.2019Záměr pronájmu nemovitých věcí - Zámecká restaurace
25.6.201911.7.2019Rozhodnutí č. 522/19/VH
20.6.20198.7.2019Veřejná vyhláška - záplavové území vodních toků
18.6.20194.7.2019Usnesení - Dražební vyhláška
17.6.201925.6.2019Pozvánka na zasedání ZO dne 24. 6. 2019
3.6.201919.6.2019Veřejná vyhláška - Dopravní značení ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
28.5.20193.6.2019Veřejná vyhláška - stanovené přechodné úpravy provozu
15.5.201931.5.2019Rekonstrukce přivaděče DN 500 Chlebovice - Staříč - Stará Bělá
9.5.201925.5.2019Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
3.5.201920.5.2019Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodu odpadní převzatou pro r. 2018
26.4.201927.5.2019Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
24.4.201910.5.2019Záměr pronajmout pozemek
18.4.201924.4.2019Veřejná vyhláška - výměna kabelu CETIN
18.4.20196.5.2019Veřejná vyhláška - medvěd hnědý
17.4.20193.5.2019Rozhodnutí
11.4.2019Oznámení - rozpočet SMOPO na r. 2019
11.4.2019Oznámení - schválený závěrečný účet SMOPO za r. 2018
11.4.201925.4.2019Rekonstrukce přivaděče DN 500 Chlebovice - Staříč - Stará Bělá
11.4.201911.4.2022Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Stará Ves n. O., z.s.
11.4.201911.4.2022Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Festival Poodří Františka Lýska, z. s.
9.4.201925.5.2019Informace o počtu a sídle volebních okrsků
4.4.201923.4.2019Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška
26.3.201911.4.2019Obecně závazná vyhláška č. 1/2019- noční klid
26.3.201911.4.2019Rozhodnutí - rekonstrukce přivaděče DN 500 Chlebovice - Staříč - Stará Bělá
22.3.20198.4.2019Opravné opatření - Rekonstrukce nadzemní části přiváděče u obce Staříč
11.3.201927.3.2019Návrh rozpočtu SMOPO na rok 2019
11.3.201927.3.2019Účetní závěrka SMOPO za rok 2018
11.3.201927.3.2019Závěrečný účet SMOPO 2018
5.3.201921.3.2019Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
5.3.201912.3.2019Pozvánka na zasedání ZO dne 11. 3. 2019
6.2.201922.2.2019Usnesení č. 102/19/VH - Rekonstrukce vodovodu - ul. Na Závodí, U Vody, Petřvaldská
30.1.201915.2.2019Územní rozhodnutí - silnice III/4804 Košatka, most ev.č. 4804-2
21.1.20196.2.2019Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - rekonstrukce nadzemní části přivaděče
19.12.20184.1.2019Seznámení s podklady pro rozhodnutí
18.12.20183.1.2019Veřejná vyhláška
11.12.201819.12.2018Pozvánka na zasedání ZO dne 18. 12. 2018
10.12.201827.12.2018Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1
3.12.20183.1.2019Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Brušperk
30.11.201831.12.2018Oznámení o ceně stočného od 1. 1. 2019
30.11.201831.12.2018Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019
28.11.201815.12.2018Záměr na pronájem nemovitých věcí - Zámecká vinárna
28.11.201814.12.2018Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2018
16.11.20183.12.2018Pověření ke vstupu a vjíždění na pozemky
13.11.201829.11.2018Veřejná vyhláška
1.11.201816.11.2018Vyhlášení výběrového řízení na nájemce Zámecké restaurace
29.10.201814.11.2018Veřejná vyhláška
26.10.2018Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce
19.10.20185.11.2018Rozhodnutí č. 846/18/VH
17.10.20185.11.2018Stavební povolení - kanalizace obce II. etapa
6.10.2018Zápis o výsledku voleb do zstupitelstva obce
2.10.201818.10.2018Záměr obce pronajmout nemovitost
21.9.20182.10.2018Pozvánka na zasedání ZO dne 1. 10. 2018
20.9.20187.10.2018Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Stará Ves n. O.
13.9.20181.10.2018Ceník pro veřejné pohřebiště obce Stará Ves nad Ondřejnicí
13.9.20181.10.2018Řád veřejného pohřebiště obce Stará Ves nad Ondřejnicí
10.9.201826.9.2018Oznámení o zahájení územního řízení
29.8.201814.9.2018Usnesení - změna dobývacího prostoru Krmelín
22.8.20186.10.2018Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
27.7.2018Veřejná vyhláška
23.7.2018Pozvánka na zasedání ZO dne 30. 7. 2018
23.7.2018pozvánka na zasedání ZO dne 30. 7. 2018
23.7.2018pozvánka na zasedání ZO dne 30. 7. 2018
23.7.2018Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
19.7.2018Zahájení vodoprávního řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami
4.7.2018Záměr prodat pozemky
25.6.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
25.6.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
25.6.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
19.6.2018Veřejná vyhláška
14.6.2018Potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva obce
14.6.2018Oznámení o zahájení územního řízení
13.6.2018Závěrečný účet SMOPO za rok 2017
25.5.2018Územní rozhodnutí
21.5.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
14.5.2018Územní rozhodnutí
14.5.2018Územní rozhodnutí
4.5.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
4.5.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
3.5.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
3.5.2018Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodu odpadní za r. 2017
3.5.2018Kupní smlouva - prodej movité věci
27.4.2018Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017
27.4.2018Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
26.4.2018Veřejná vyhláška
24.4.2018Veřejná vyhláška
12.4.201818.4.2018Veřejná vyhláška - novostavba RD a hobby dílny
27.3.201812.4.2018Oznámení o zahájení územního řízení
26.3.201810.5.2018Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby
26.3.201810.5.2018Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby
19.3.201827.4.2018Vyhlášení konkursního řízení
19.3.201827.4.2018Vyhlášení konkursního řízení
12.3.201828.3.2018Oznámení o zahájení územního řízení
12.3.201812.4.2018Seznam nemovitých věcí
7.3.201827.3.2018Záměr prodeje movitého majetku a výzvu k podání nabídek
5.3.20185.4.2018Střednědobý výhled rozpočtu - SMOPO
2.3.20182.4.2018Návrh rozpočtu na rok 2018 - SMOPO
28.2.201816.3.2018Oznámení o zahájení územního řízení
31.1.201816.2.2018Stavební povolení - kanalizace Krmelín - II. etapa
23.1.20188.2.2018Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa
19.1.20185.2.2018Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
16.1.201828.1.2018Oznámení o konání voleb prezidenta republiky - II. kolo
4.1.201822.1.2018Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
22.12.20178.1.2018Záměr obce darovat pozemek
22.12.201714.1.2018Oznámení - volby prezidenta
15.12.201721.12.2017Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí
13.12.201729.12.2017Záměr pronajmout nebytové prostory
13.12.201729.12.2017Dodatek veřejnoprávní smlouvy
13.12.201713.1.2018Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2017
1.12.201731.12.2017Oznámení o ceně stočného od 1. 1. 2018
1.12.201712.12.2017Pozvánka na zasedání ZO dne 11. 12. 2017
27.11.201713.1.2018Oznámení o sídle volebních okrsků - volby prezidenta
23.11.201711.12.2017Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
22.11.201731.12.2017Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2018
8.11.201724.11.2017Věřejná vyhláška - opatření obecné povahy
8.11.20178.12.2017Rozpočtové opatření č. 4/2017
3.11.201720.11.2017Veřejná vyhláška
1.11.201731.12.2017Oznámení - rozpočtové opatření I. - SMOP
25.10.201713.12.2017Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
25.10.201710.11.2017Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
24.10.201730.10.2017Veřejná vyhláška - umístění zastávky na ul. Brušperské
4.10.201722.10.2017Oznámen - volby do Parlamentu České republiky
3.10.20179.10.2017Záměr obce pronajmout nemovitost
3.10.20173.11.2017Rozpočtové opatření č. 3/2017
3.10.20173.11.2017Oznámení - SMOPO
18.9.20174.10.2017Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
18.9.201725.9.2017Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
11.9.201727.9.2017Změna Územního rozhodnutí
4.9.201722.10.2017Oznámení - počet a sídla volebních okrsků
4.9.201712.9.2017Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
30.8.201714.9.2017Veřejná vyhláška návrhu aktualizace zásad územního rozvoje MSK
16.8.20171.9.2017Veřejná vyhláška - p. Lumír Fukala
26.7.201711.8.2017Oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí
25.7.201725.8.2017Rozpočtové opatření č. 2/2017
24.7.20179.8.2017Dodatky k veřejnoprávním smlouvám
21.6.20177.7.2017Stažení pozemků z veřejné nabídky
16.6.201726.6.2017Pozvánka na zasedání ZO dne 26. 6. 2017
12.6.201728.6.2017Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
12.6.201728.6.2017Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
9.6.201727.6.2017Návrh závěrečného účtu obce Stará Ves n. O. za r. 2016
26.5.201726.6.2017Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím
22.5.201729.5.2017Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
11.5.201729.5.2017Oznámení o zahájení územního řízení
10.5.201729.5.2017Návrh závěrečného účtu SMOPO za r. 2016
9.5.20179.6.2017Rozpočtové opatření č. 1/2017
9.5.20179.6.2017Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2018-2019
5.5.201722.5.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
5.5.201722.5.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
5.5.201722.5.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
5.5.201722.5.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
5.5.201722.5.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
5.5.201722.5.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
28.4.201729.5.2017Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na r. 2017
26.4.201712.5.2017Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves n. O. č. 1/2017
20.4.201720.5.2017Schválený rozpočet obce Stará Ves n. O. na r. 2017
13.4.201725.4.2017Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 24. 4. 2017
3.4.201719.4.2017Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
3.4.201719.4.2017Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
3.4.201719.4.2017Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
23.3.201710.4.2017Rozpočtový výhled 2018 - 2019 - SMOPO
8.3.201724.3.2017Nařízení státní veterinární správy
6.3.201714.3.2017Pozvánka na zasedání ZO dne 13. 3. 2017
6.3.201721.3.2017Návrh rozpočtu na rok 2017 - SMOPO
27.2.201715.3.2017Záměr Obce Stará Ves n. O. uzavřít Pachtovní smlouvu
27.2.201715.3.2017Záměr Obce uzavřít Pachtovní smlouvu
27.2.201715.3.2017Záměr Obce Stará Ves n. O. uzavřít Pachtovní smlouvu
24.2.201713.3.2017Návrh rozpočtu Obce Stará Ves n. O. na rok 2017
17.2.20176.3.2017Veřejná vyhláška
31.1.20175.2.2017Nařízení státní veterinární správy
18.1.20173.2.2017Veřejná vyhláška -Rozhodnutí
12.1.201712.2.2017Nařízení státní veterinární správy
10.1.201726.1.2017Záměr obce prodat pozemky
10.1.201726.1.2017Záměr obce prodat pozemek
15.12.201630.12.2016Obecně závazná vyhláška č. 2/2016
5.12.201612.12.2016Pozvánka na zasedání ZO dne 12,12.2016
1.12.201631.12.2016Oznámení o ceně stočného od 1. 1. 2017
1.12.201631.12.2016Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2017
29.11.201615.12.2016Rozhodnutí
29.11.201615.12.2016Rozhodnutí - prodloužení vodovodu
3.11.201621.11.2016Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
1.11.20161.12.2016Seznam nem ovitých věcí podle § 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
18.10.20163.11.2016Rozhodnutí č. 1/2016
11.10.201627.10.2016Oznámení - zahájení vodoprávního řízení
30.9.201617.10.2016Veřejná vyhláška - usnesení
27.9.201613.10.2016Územní rozhodnutí
22.9.201615.10.2016Oznámení o konání voleb do Zastupitelstva krajů a Senátu
21.9.20167.10.2016Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
15.9.201627.9.2016Pozvánka na zasedání ZO
12.9.201619.6.2016Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
12.9.201619.9.2016Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
12.9.201629.9.2016Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí
25.8.201615.9.2016Usnesení - dražební vyhláška
24.8.20166.10.2016Usnesení - dražební vyhláška
23.8.20169.10.2016Oznámení o sídlech volebních okrsků pro volby do Senátu
23.8.20169.10.2016Oznámení o sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů
22.8.20167.9.2016Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
10.8.201626.8.2016Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
8.8.201616.10.2016Stanovení minimálního počtu členů okrskových komisí pro volby do Senátu a Zastupitelstev krajů
2.8.201618.8.2016Záměr obce pronajmout nemovitost
27.7.201612.8.2016Územní rozhodnutí
20.7.20165.8.2016Usnesení č. 617/16/VH, vyjádření k podkladům rozhodnutí
19.7.20164.8.2016Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
13.7.201628.7.2016Veřejná vyhláška
22.6.20168.7.2016Veřejnoprávní smlouva - Český zahrádkářský svaz
22.6.20168.7.2016Veřejnoprávní smlouva - TJ Stará Ves n. O.
22.6.20168.7.2016Veřejnorpvání smlouva - Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica
22.6.20168.7.2016Veřejnoprávní smlouva - Tělocvičná jednota Sokol Košatka
22.6.20168.7.2016Veřejnoprávní smlouva - Festival Poodří Františka Lýsky
22.6.20168.7.2016Oznámení o zahájení územního řízení
22.6.20168.7.2016Oznámení o zahájení územního řízení
20.6.201627.6.2016Pozvánka na zasedání ZO dne 27.6.2016
9.6.201615.6.2016Veřejná vyhláška - novostavba prodejny Hruška
8.6.201624.6.2016Veřejná vyhláška - kácení stromu
8.6.201624.6.2016Záměr obce prodat pozemek
8.6.201624.6.2016Závěrečný účet obce za rok 2015
8.6.201624.6.2016Závěrečný účet obce za rok 2015
8.6.201624.6.2016Závěrečný účet obce za rok 2015
7.6.201623.6.2016Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
30.5.20167.6.2016Zasedání zastupitelstva obce 6. 6. 2016
26.5.20163.6.2016Veřejná vyhláška - uzavírka silnice v obci Jistebník
18.5.20163.6.2016Veřejná vyhláška - Revitalizace Ondřejnice
3.5.20162.6.2016Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
27.4.201613.5.2016Závěrečný účet SMOPO za r. 2015
22.4.201623.5.2016Oznámení - vyjádření k podkladům
18.4.20164.5.2016Revitalizace Ondřejnice, km 0,000-2,500, stavba č. 4694
11.4.201611.5.2016Veřejná vyhláška
17.3.20161.4.2016Veřejnoprávní smlouva
9.3.201611.4.2016Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
4.3.201621.3.2016Návrh rozpočtu SMOPO na rok 2016
2.3.201614.3.2016Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
26.2.201614.3.2016Usnesení - Silnice III/4804 Košatka, most přes Lubinu
26.2.201614.3.2016Oznámení o zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou
25.2.201614.3.2016Návrh rozpočtu Obce Stará Ves n. O. na rok 2016
22.2.20169.3.2016Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
9.2.20166.6.2016Životní podmínky 2016 - výběrové šetření v domácnostech
13.1.201629.1.2016Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy
23.12.20158.1.2016Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2015
23.12.201519.2.2016Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
22.12.20157.1.2016Usnesení, Výrok
15.12.201531.12.2015Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
10.12.201528.12.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
10.12.201528.12.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
10.12.201528.12.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
3.12.201514.12.2015Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
1.12.201531.12.2015Oznámení o ceně stočného od 1. 1. 2016
26.11.201528.12.2015Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2016
29.10.201516.11.2015Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
13.10.201531.10.2016Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
12.10.201529.10.2015Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
22.9.20158.10.2015Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
17.9.20155.10.2015Záměr prodat pozemek
17.9.20155.10.2015Záměr obce darovat pozemek
15.9.201524.9.2015Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
15.9.201524.9.2015Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
7.9.201515.9.2015Pozvánka na zasedání ZO dne 14. 9. 2015
28.8.20157.9.2015Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
12.8.201528.8.2015Vyrozumění o podaném odvolání - Silnice III/4804 Košatka, most
4.8.201520.8.2015Usnesení - přezkumné řízení - Územní plán obce Stará Ves n. O.
21.7.20156.8.2015Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
21.7.20156.8.2015Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
8.7.201524.7.2015Záměr vypůjčit nemovitost
8.7.20158.8.2015Veřejná vyhláška
8.7.201524.7.2015Vyrozumění o podaném odvolání o umístění stavby
2.7.2015Územní rozhodnutí
2.7.201520.7.2015Územní rozhodnutí
1.7.201518.7.2015Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku
30.6.201531.7.2015Oznámení o výběrovém řízení
30.6.201516.7.2015Veřejná vyhláška
25.6.201513.7.2015Záměr obce prodat pozemek
25.6.201513.7.2015Záměr obce prodat pozemek
15.6.20151.7.2015Rozhodnutí - prodloužení stavebního povolení
9.6.20153.7.2015Oznámení o výběrovém řízení čís. OFM/044/2015/2
5.6.201516.6.2015Pozvánka na zasedání ZO dne 15. 6. 2015
4.6.201522.6.2015Usnesení - zahájení přezkumného řízení - Územní plán Stará Ves n. O.
4.6.201522.6.2015Územní rozhodnutí o umístění stavby
1.6.20154.7.2015Oznámení o výběrovém řízení číslo OFM/087/2015/1
29.5.201516.5.2015Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a Závěrečný účet za rok 2014
29.5.201516.6.2015Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2014
6.5.201522.5.2015Záměr obce pronajmout pozemky
30.4.20152.6.2015Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na r. 2015
29.4.20154.6.2015Usnesení o opakované dražbě - dražební vyhláška
29.4.201515.5.2015Oznámení o zahájení územního řízení
21.4.201530.4.2015Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
21.4.201530.4.2015Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
16.4.20155.5.2015Oznámení o výběrovém řízení na pronájem Restaurace Odra v Košatce
15.4.201530.4.2015Oznámení o výběrovém řízení
15.4.201522.6.2015Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření
14.4.201530.4.2015Oznámení o zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou
7.4.201523.4.2015Návrh závěrečného účtu SMOPO za rok 2014
2.4.201520.4.2015Zámer obce pronajmout pozemek
19.3.20157.4.2015Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
19.3.20157.4.2015Záměr obce prodat pozemek
13.3.201530.3.2015Oznámení o zahájení územního řízení
6.3.201517.3.2015Zasedání ZO dne 16. 3. 2015
25.2.201513.3.2015Návrh rozpočtu obce Stará Ves n. O. na r. 2015
23.2.201511.3.2015Návrh rozpočtu SMOPO na rok 2015
17.2.20157.3.2015Oznámení o výběrovém řízení - Restaurace Odra
16.2.20152.4.2015Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby
12.2.20152.3.2015Záměr obce pronajmout pozemky
6.2.201523.2.2015Sdělení - zpětvzetí odvolání - Stará Ves n.O. - ČOV
28.1.201513.2.2015Záměr obce pronajmout nebytové prostory - Restaurace Odra v Košatce
20.1.20155.2.2015Oznámení o možnosti převzít písemnost
12.1.201528.1.2015Vyrozumění o podaném odvolání
6.1.201510.2.2015Sdělení Ministerstva zemědělství
6.1.20156.2.2015Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
17.12.20142.1.2015Obecně závazná vyhláška č. 3/2014
10.12.201410.1.2015Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace
8.12.201416.12.2014Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
5.12.201422.12.2014Územní rozhodnutí
3.12.201419.12.2014Záměr obce pronajmout nemovitost
1.12.201431.12.2014Oznámení o ceně stočného od 1. 1. 2015
27.11.201428.12.2014Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2015
12.11.201428.11.2014Dražební vyhláška
12.11.201412.12.2014Dražební vyhláška
5.11.201411.12.2014Oznámení o zahájení ÚŘ - revitalizace Mlýnského náhonu
3.11.201411.11.2014Svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
21.10.20146.11.2014Oznámení o zahájení ÚŘ - Stará Ves n.O. - ČOV
20.10.20145.11.2014Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
11.10.201411.11.2014Výsledky voleb do zastupitelstva obce
9.10.20146.11.2014Dražební vyhláška dražby
9.10.201427.10.2014Záměr obce prodat pozemek
9.10.201427.10.2014Záměr obce prodat pozemek
25.9.201412.10.2014Oznámení - konání voleb do zastupitelstva obce
23.9.201430.9.2014Pozvánka na zasedání ZO dne 29. 9. 2014
15.9.201416.11.2014Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
27.8.201412.9.2014Oznámení - zóna ochrany CHKO Poodří
27.8.201427.9.2014Oznámení o zahájení obnovy katastrálního perátu novým mapováním
26.8.201412.10.2014Oznámení - volební místnosti pro volby ve dnech 10.-11.10.2014
21.8.20148.9.2014Záměr obce prodat pozemek
21.8.20148.9.2014Oznámení o obnově katastrálního operátu
11.8.201427.8.2014Veřejná vyhláška
1.8.201411.8.2014Informace o podaném návrhu VS - manž. Horutovi
24.7.20145.8.2014Pozvánka na zasedání ZO dne 4. 8.
22.7.20147.8.2014Záměr obce vypůjčit nemovitost
1.7.201417.7.2014Obecně závazná vyhláška č. 2/2014
1.7.201417.7.2014Záměr obce prodat pozemky
11.6.201419.6.2014Pozvánka na zasedání ZO dne 18. 6. 2014
3.6.201417.6.2014Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2013
27.5.2014Veřejná vyhláška
27.5.201412.6.2014Veřejná vyhláška
21.5.20146.6.2014Územní souhlas
13.5.201428.5.2014Veřejná vyhláška - Územní plán obce Stará Ves n.O.
7.5.201426.5.2014Výzva k podání nabídek
7.5.201425.5.2014Oznámení o konání voleb doEvropského parlamentu
5.5.201413.5.2014Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 12. 5. 2014
5.5.201420.5.2014Rozhodnutí - Komplexní pozemkové úpravy Stará Ves
30.4.20143.6.2014Veřejná vyhláška - Finanční úřad
30.4.201416.5.2014Porovnání položek výpočtu ceny za rok 2013 - SmVak
15.4.201424.4.2014Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014
9.4.201425.4.2014Záměr obce pronajmout pozemky
8.4.201425.5.2014Oznámení - volební místnosti
7.4.201423.4.2014Závěrečný účet SMOPO za rok 2013
4.4.201414.4.2014Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
27.3.201414.4.2014rozhodnutí - Splašková kanalizace ul. Hynečkova
24.3.20149.4.2014Rozhodnutí č. 258/14/VH
19.3.20144.4.2014Záměr prodat nemovitost
19.3.20144.4.2014Záměr obce darovat pozemek
19.3.20144.4.2014Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
12.3.201431.3.2014Veřejná vyhláška -ochranné pásmo - letiště Ostrava-Mošnov
10.3.201426.3.2014Návrh rozpočtu SMOPO na rok 2014
7.3.201418.3.2014Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
28.2.201417.3.2014Návrh rozpočtu Obce Stará Ves n.O. na r. 2014
19.2.20147.3.2014Záměr vypůjčit nemovitost
19.2.20147.3.2014Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti ÚR
10.2.201412.3.2014Kanalizace a ČOV Krmelín
6.2.201424.2.2014Rozhodnutí - Komplexní pozemkové úpravy Košatka
3.2.201413.3.2014Veřejná vyhláška
22.1.20148.2.2014Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu
8.1.201424.1.2014Záměr obce pronajmout pozemky
3.1.201420.1.2014Výzva č. 10 k předkládání žádostí o dotaci
20.12.201320.1.2014Nařízení Státní veterinární správy
28.11.201331.12.2013Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2014
28.11.201331.12.2013Oznámení o ceně stočného od 1. 1. 2014
28.11.201310.12.2013zasedání Zastupitelstva obce
1.11.201331.1.2014Aktuální informace ze sociální oblasti
16.10.20131.11.2013Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
16.10.20131.11.2013Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
14.10.201330.10.2013Nařízení Státní veterinární správy
11.10.201329.10.0201Rozhodnutí -KPÚ Stará Ves nad Ondřejnicí
11.10.201329.10.2013Rozhodnutí - KPÚ Stará Ves nad Ondřejnicí
10.10.201327.10.2013Oznámení o konání voleb do Parlamentu ČR
25.9.201327.10.2013Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí
25.9.201327.10.2013oznámení - volební okrsky
24.9.201310.10.2013Veřejná vyhláška
23.9.201316.11.2013Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
13.9.201324.9.2013Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
11.9.201327.9.2013Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
4.9.201310.9.2013Oznámení
28.8.20131.10.2013Výběrové řízení
28.8.201313.9.2013Veřejná vyhláška
2.8.201327.8.2013Výběrové řízení na nájemce zámecké restaurace
17.7.20132.8.2013Rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ v k. ú. Košatka
28.6.201329.7.2013Oznámení o zahájení územního řízení
26.6.201312.7.2013Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2012
19.6.20138.7.2013Nařízení Státní veterinární správy
19.6.20138.7.2013Záměr obce vypůjčit nemovitost
19.6.201327.6.2013Zasedání zastupitelstva obce
10.6.201325.6.2013Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za r. 2012
10.6.201325.6.2013Závěrečný účet obce za rok 2012
5.6.201321.6.2013Veřejná vyhláška
4.6.201320.6.2013Záměr pronajmout nemovitost
30.5.201317.6.2013Nařízení Státní veterinární správy
30.5.201310.7.2013Veřejná vyhláška - Územní plán obce Stará Ves n.O.
29.5.201314.6.2013Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOPO
24.5.201310.6.2013rozhodnutí - přestupky
17.5.201318.6.2013Oznámení o zahájení ÚŘ
3.5.201311.6.2013Dražební vyhláška
2.5.20136.6.2013Veřejná vyhláška
29.4.201316.5.2013Rozhodnutí - Komplexní pozemkové úpravy
22.4.20139.5.2013rozhodnutí č. 305/13/VH
10.4.201326.4.2013záměr obce prodat nemovitost
3.4.201325.4.2013Výzva č. 9 k předkládání žádostí o dotaci
20.3.201322.4.2013Oznámení o zahájení územního řízení
18.3.20133.4.2013Záměr obce pronajmout nemovitost
15.3.201326.3.2013Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
11.3.201327.3.2013Oznámení, vyjádření k podkladům rozhodnutí
11.3.201327.3.2013Stavební povolení
8.3.201325.3.2013Návrh rozpočtu obce Stará Ves n. O. na rok 2013
6.3.201322.3.2013Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
6.2.201322.2.2013Usnesení - dražení vyhláška
5.2.201314.2.2013zasedání ZO dne 13. 2. 2013
29.1.201312.2.2013Záměr obce pronajmout nemovitost
16.1.201327.1.2013Oznámení o konání voleb prezidenta republiky - 2. kolo
16.1.20131.2.2013Oznámení o zahájení stavebního řízení
16.1.20131.2.2013Oznámení o zahájení stavebního řízení
3.1.201325.1.2013Výzva č. 8 k předkládání žádostí o dotaci
3.1.201321.1.2013Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu
3.1.201321.1.2013Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
21.12.201213.1.2013Oznámení o konání voleb prezidenta republiky
12.12.201218.12.2012Oznámení starosty o svolání 1. zasedání OVK
12.12.201228.12.2012Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
12.12.201228.12.2012Záměr směnit nemovitost
3.12.201219.12.2012Oznámení o ceně stočného od 1. 1. 2013
28.11.201230.12.2012Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav
27.11.201228.1.2013Oznámení - volební místnosti
27.11.201211.12.2012Zasedání zastupitelstva obce
8.11.201231.1.2013Informace k obnově katastrálního operátu
6.11.201222.11.2012Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
18.10.20125.11.2012Záměr obce prodat nemovitost
17.10.20122.11.2012Veřejná vyhláška
9.10.201216.10.2012Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
9.10.201227.11.2012Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
19.9.201214.10.2012Oznámení
12.9.20121.10.2012Záměr obce
4.9.201220.9.2012Veřejná vyhláška
28.8.201211.9.2012zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves n.O.
21.8.20121.10.2012Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Ves
12.8.201228.8.2012Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košatka
19.7.20126.8.2012Veřejná vyhláška
18.7.20123.8.2012Veřejná vyhláška
18.7.20123.8.2012Územní rozhodnutí
28.6.201216.7.2012Nařízení Státní veterinární správy
21.6.201230.6.2012Záměr přehlášení CHKO Poodří
19.6.201228.6.2012zasedání ZO
14.6.201229.6.2012Veřejná vyhláška
13.6.201229.6.2012Územní rozhodnutí
12.6.201227.6.2012Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
12.6.201227.6.2012Přílohy ke Zprávě o přezkoumání hospodaření obce
12.6.201227.6.2012Přílohy ke Zprávě o přezkoumání hospodaření obce
7.6.201225.6.2012Veřejná vyhláška
6.6.201212.6.2012zasedání ZO
5.6.201220.6.2012Závěrečný účet za r. 2011 SMOPO
5.6.201220.6.2012Závěrečný účet SMOPO 2. část
5.6.201220.6.2012závěrečný účet SMOPO 3. část
24.5.201211.6.2012Veřejná vyhláška
23.5.20128.6.2012Opravné rozhodnutí č. 425/12/VH
18.5.20124.5.2012Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
18.5.20124.6.2012Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
18.5.20124.6.2012Oznámení o zahájení územního řízení
15.5.201231.5.2012Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
15.5.201231.5.2012Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
4.5.201221.5.2012Veřejná vyhláška
4.5.201218.6.2012Veřejná vyhláška
3.5.201221.5.2012Veřejná vyhláška
25.4.201211.5.2012Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
23.4.20129.5.2012Oznámení o zahájení územního řízení
4.4.201220.4.2012záměr prodat nemovitost
30.3.201212.4.2011Veřejná zakázka malého rozsahu
30.3.201212.4.2012Veřejná zakázka malého rozsahu
30.3.201212.4.2012Veřejná zakázka malého rozsahu
21.3.20126.4.2012Oznámení zahájení územního řízení
21.3.201223.4.2012Magistrtá města Ostrava -Veřejná vyhláška
2.3.201213.2.2012zasedání ZO dne 12.3.
2.3.201213.3.2012zasedání ZO dne 12. 3. 2012
2.3.201219.3.2012Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
28.2.201215.3.2012Návrh rozpočtu SMOPO na rok 2012
24.2.201212.3.2012Návrh rozpočtu na rok 2012
22.2.20129.3.2012Závěr zjišťovacího řízení záměru
2.2.201220.2.2012veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
2.2.201220.2.2012Územní rozhodnutí
10.1.201226.1.2012Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
2.1.201218.1.2012Usnesení
2.1.201218.1.2012Vyrozumení o podaném odvolání
19.12.20114.1.2012Nařízení č. 9/2011
19.12.20114.1.2012Rozhodnutí č. 1212/11/VH
7.12.201123.11.2011Veřejná vyhláška
7.12.201123.12.2011Veřejná vyhláška
5.12.201113.12.2011Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
30.11.201130.12.2011Oznámení o ceně stočného od 1.1.2012
29.11.201115.12.2011Oznámení o zahájení územního řízení
29.11.201115.12.2011Veřejná vyhláška
23.11.20119.12.2011Oznámení o zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou
16.11.20112.12.2011Veřejná vyhláška
7.11.201123.11.2011Územní rozhodnutí
4.11.201121.11.2011Oznámení o zahájení správního řízení
3.11.201121.11.2011Rozhodnutí č. 1097/11/VH - I. část
3.11.201121.11.2011Rozhodnutí č. 1097/11/VH - II. část
3.11.201121.3.2011Rozhodnutí č. 1097/11/VH - III. část
3.11.201121.11.2011Rozhodnutí č. 1097/11/VH - III. část
3.11.201121.11.2011Oznámení
14.10.20117.11.2011Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košatka
11.10.201127.10.2011Usnesení č. 1016/11/VH
7.10.201124.10.2011Komplexní pozemkové úpravy Košatka nad Odrou
6.10.201124.10.2011Vyjádření k podkladům rozhodnutí
4.10.201111.10.2011Zasedání zastupitelstva obce 10.10.2011
23.9.201110.10.2011Oznámení
21.9.201130.9.2011Dodatek k písemné výzvě
8.9.201126.9.2011Usnesení č. 910/11/VH
8.9.201126.9.2011Usnesení č. 911/11/VH
6.9.201113.9.2011zasedání Zastupitelstva obce 12.9.2011
6.9.201122.9.2011Výzva k podání nabídky
31.8.201116.9.2011rozhodnutí č. 886/11/VH
24.8.201130.9.2011Oznámení o měření IB
17.8.20112.9.2011Komplexní pozemkové úpravy Košatka
17.8.20112.9.2011Oznámení o pokračování územního řízení
10.8.201126.8.2011Oznámení
2.8.201118.8.2011Veřejná vyhláška
26.7.201111.8.2011Oznámení zahájení řízení
26.7.201111.8.2011Usnesení č. 720/11/VH
26.7.201111.8.2011Veřejná vyhláška
21.7.201125.8.2011Usnesení č. 723/10/VH
20.7.20116.8.2011Výběrové řízení - Stabilizace sesuvu
27.6.201113.7.2011Vyúčtování kalkulačních položek ceny za vodné a stočné za r. 2010
22.6.20118.7.2011Oznámení o pokračování územního řízení
16.6.201125.6.2011Dodatek k písemné výzvě - Sesuv
9.6.201125.6.2011Písemná výzva k podání nabídky
9.6.201127.6.2011Výzva, Usnesení - Odkanalizování obce
8.6.201116.6.2011zasedání ZO
30.5.201115.6.2011Rozhodnutí č. 475/11/VH
30.5.201115.6.2011Veřejná vyhláška
30.5.201115.6.2011Závěrečný účet obce
19.5.20116.6.2011Veřejná vyhláška
16.5.20111.6.2011Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
9.5.201125.5.2011Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
9.5.201125.5.2011Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOPO
9.5.201125.5.2011Návrh závěrečného účtu za rok 2010 - SMOPO
20.4.201114.5.2011Výzva č. 4 k předkládání žádosti o dotaci
20.4.201127.5.2011Pozvánka k jednání
19.4.201120.5.2011Oznámení o zahájení projednávní ÚP Brušperk
18.4.20114.5.2011Veřejná vyhláška
4.4.201120.4.2011Rozhodnutí č. 87/11/VH - 1. část
4.4.201120.4.2011Rozhodnutí č. 87/11/VH - 2. část
4.4.201120.4.2011Usnesení č. 324/11/VH
1.4.201118.1.2011Rozhodnutí č. 87/11/VH
31.3.201114.4.2011Pozvánka - Komplexní pozemkové úpravy v Košatce
30.3.20113.5.2011Koncept Územního plánu Petřvaldu
29.3.201119.4.2011Dražební vyhláška
17.3.201126.3.2011Dodatečné informace II k ZŘ
15.3.201126.3.2011Dodatečné informace k ZŘ
8.3.201115.3.2011Zasedání zastupitelstva obce
7.3.201119.3.2011Výzva k podání nabídky na VZ
1.3.201115.4.2011Oznámení o konání sčítání
25.2.201115.3.2011Návrh rozpočtu obce na rok 2011
15.2.201128.2.2011Zasedání Zastupitelstva obce
8.2.201124.2.2011Rozhodnutí č. 87/11/VH
8.2.201124.2.2011Usnesení
8.2.201124.2.2011Výzva
8.2.20118.3.2011Katastrální úřad - oznámení
27.1.20119.3.2011Dražební vyhláška
11.1.201127.1.2011Usnesení
10.1.201111.2.2011Dražební vyhláška
10.1.201126.1.2011Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
4.1.201120.1.2011Metodický pokyn č. 1/2010
4.1.201120.1.2011Rozhodnutí č. 1651/10/VH - 1. část
4.1.201120.1.2011Rozhodnutí č. 1651/10/VH - 2. část
4.1.201120.1.2011Veřejná vyhláška
21.12.20106.1.2011Oznámení
15.12.201031.12.2010Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
15.12.201031.12.2010Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
14.12.201030.12.2010Vyjádření k podkladům rozhodnutí
7.12.201014.12.2010Zasedání ZO
3.11.20102.12.2010Pozemkový fond ČR
2.11.201018.11.2010Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
1.11.201012.11.2010zasedání zastupitelstva obce
1.11.201027.11.2010Dražební vyhláška
22.10.20108.11.2010Rozhodnutí - Úprava Ondřejnice
21.10.20108.11.2010Zjišťovací řízení záměru
16.10.201016.11.2010Výsledky voleb do Zastupitelstva obc
8.10.201019.10.2010Dodatečné informace k zadávacímu řízení
6.10.201022.10.2010Oznámení - soupis nároků vlastníků
4.10.201020.10.2010Územní rozhodnutí
30.9.201017.10.2010Oznámení o době a místě konání voleb
30.9.201018.10.2010Závěr zjišťovacího řízení záměru
24.9.201011.10.2010Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
16.9.20104.10.2010oznámení - záměr
24.8.201017.10.2010oznámení
24.8.20109.9.2010oznámení
16.8.201017.10.2010Stanovení počtu členů OVK - zastupitelstvo
16.8.201017.10.2010Stanovení počtu členů OVK - Senát
16.8.20101.9.2010Oznámení záměru
12.8.201030.8.2010Změna Územního rozhodnutí - 1. část
12.8.201030.8.2010změna Územního rozhodnutí - 2. část
23.7.201023.8.2010Posuzování vlivu záměru _Rozšiřování rybníka_
8.7.201020.10.2010Oznámení - volby do ZO
7.7.201020.7.2010Zasedání zastupitelstva obce
29.6.20104.8.2010Oznámení o zahájení řízení
29.6.201015.7.2010SmVaK Ostrava
23.6.20109.7.2010Usnesení
12.6.201012.7.2010Oznámení - postřik proti komárům
3.6.201021.6.2010Rozhodnutí č. 656/10/VH
3.6.201021.6.2010Rozhodnutí č. 656/10/VH
31.5.20108.6.2010Zasedání zastupitelstva obce
24.5.20101.6.2010Dodatečné informacek zadávacímu řízení
19.5.201018.6.2010Rozhodnutí hejtmana MSK
17.5.20101.6.2010Výzva k podání nabídky na VZ malého rozsahu
13.5.201030.5.2010Volby do PS
11.5.201028.5.2010Veřejná vyhláška
11.5.201028.5.2010Stavební povolení
5.5.201021.5.2010Závěrečný účet SMOPO
5.5.20104.6.2010Pozemkový fond ČR
29.4.201031.5.2010Finanční úřad Ostrava
21.4.20101.7.2010Opravená veřejná vyhláška
19.4.20101.7.2010veřejná vyhláška
12.4.201031.5.2010Volební okrsky
31.3.201020.4.2010Výběrové řízení
29.3.201014.4.2010Oznámení
29.3.201014.4.2010veřejná vyhláška
22.3.20107.4.2010Oznámení zahájení řízení
18.3.20106.4.2010Závěrečný účet obce za r. 2009
8.3.201014.4.2010MAS Pobeskydí
2.3.20109.3.2010zasedání ZO
26.2.201015.3.2010Návrh rozpočtu SMOPO na r. 2010
23.2.201011.3.2010veřejná vyhláška
23.2.201011.3.2010veřejná vyhláška
19.2.20108.3.2010Nárvh rozpočtu obce na r. 2010
19.2.20108.3.2010Oznámení záměru
19.2.201012.3.2010Výzva k podání nabídky
18.2.20108.3.2010Veřejná vyhláška
17.2.20105.3.2010Dražební vyhláška
4.2.201011.2.2010zasedání ZO
3.2.20104.3.2010Pozemkový fond ČR
29.1.201015.2.2010veřejná vyhláška
29.1.201015.2.2010veřejná vyhláška
11.1.201027.1.2010oznámení
23.12.2009Nařízení
23.12.20099.1.2010Nařízení
21.12.20097.1.2010Veřejná vyhláška
17.12.20094.1.2010veřejná vyhláška
17.12.20094.1.2010veřejná vyhláška
2.12.200918.12.2009Pozemkový úřad F-M
1.12.20098.12.2009zasedání ZO
1.12.200911.1.2010Oznámení
11.11.20093.12.2009Pozemkový fond ČR
2.11.200918.11.2009Územní rozhodnutí
2.11.200918.11.2009Zahájení ÚŘ
29.10.200916.11.2009Územní rozhodnutí
29.10.200920.11.2009Prodej movitých věcí
19.10.20094.11.2009oznámení
23.9.20099.10.2009veřejná vyhláška
22.9.20098.10.2009veřejná vyhláška
7.9.200915.9.2009zasedání ZO
27.8.200926.10.2009veřejná vyhláška
25.8.200910.9.2009veřejná vyhláška
23.7.200910.8.2009oznámení
22.7.20097.8.2009Veřejná vyhláška
16.7.200931.7.2009rozhodnutí
2.7.200920.7.2009Veřejná vyhláška
24.6.200910.7.2009Veřejná vyhláška
24.6.200910.7.2009Veřejná vyhláška
9.6.200918.6.2009zasedání ZO
5.6.200922.6.2009oznámení
1.6.200917.6.2009závěrečný účet obce
20.5.200920.6.2009Nařízení KVS
20.5.20097.6.2009Oznámení
12.5.200912.7.2009Nařízení KVS
11.5.200927.5.2009Rozhodnutí č. 744/09/VH
11.5.20093.6.2009Veřejná vyhláška
11.5.20095.6.2009Nabídka pozemků
6.5.200922.5.2009veřejná vyhláška
30.4.200918.5.2009veřejná vyhláška
30.4.200918.5.2009Pozemkové úpravy
20.4.20097.6.2009volební místnosti
20.4.20097.5.2009Výzva k podání nabídky
9.4.200927.4.2009Nařízení KVS
9.4.200927.4.2009Vyrozumění o podaném odvolání
31.3.200916.4.2009Oznámení
31.3.20092.5.2009Oznámení
13.3.200930.3.2009Návrh rozpočtu SMOPO
9.3.200921.4.2009Výzva č. 2
9.3.200925.3.2009Nařízení Státní veterinární správy
6.3.200917.3.2009zasedání ZO
6.3.200923.3.2009oznámení
3.3.200919.3.2009oznámení
26.2.200916.3.2009Návrh rozpočtu na rok 2009
25.2.200931.3.2009Finanční úřad
24.2.200912.3.2009veřejná vyhláška
24.2.200912.3.2009veřejná vyhláška
13.2.20092.3.2009Územní rozhodnutí
13.2.200911.3.2009Nabídka pozemků
6.2.200923.2.2009veřejná vyhláška
3.2.200919.2.2009veřejná vyhláška
2.2.200918.2.2009Návrh závěrečného účtu
26.1.20093.2.2009zápis do ZŠ
16.1.20092.2.2009veřejná vyhláška
14.1.200930.1.2009Usnesení
14.1.200930.1.2009veřejná vyhláška
9.1.200915.3.2009Projekt
8.1.200924.1.2009Výzva k podání nabídky
17.12.20082.1.2009Oznámení
17.12.20082.1.2009Oznámení
4.12.200823.1.2009Vyjádření k podkladům
4.12.200823.1.2009usnesení č. 2321/08/VH
4.12.200823.1.2009oznámení
20.11.20088.12.2008veřejná vyhláška
13.11.200812.12.2008nabídka pozemků
12.11.20082.12.2008Výzva - veřejná zakázka
4.11.200820.11.2008rozhodnutí č. 2150/08/VH
24.10.200810.11.2008veřejná vyhláška
24.10.200810.11.2008veřejná vyhláška
22.9.20088.10.2008veřejná vyhláška
19.9.20087.10.2008Stavební povolení
19.9.20087.10.2008oznámení
18.9.20086.10.2008Obecně závazná vyhláška
18.9.20086.10.2008Obecně závazná vyhláška
15.9.20081.10.2008veřejná vyhláška
15.9.20081.10.2008veřejná vyhláška
15.9.20081.10.2008vyjádření k podkladům
8.9.200816.9.2008zasedání ZO
2.9.200818.9.2008Veřejná vyhláška
2.9.200818.9.2008veřejná vyhláška
2.9.200820.10.2008volby
18.8.200831.12.2008Nařízení Státní veterinární správy
12.8.20086.9.2008Pozemkový fond ČR
12.8.200828.8.2008záměr darovat
6.8.200822.8.2008veřejná vyhláška
17.7.20084.8.2008Veřejná vyhláška
17.7.20084.8.2008Výzva č. 1
15.7.200831.7.2008Obecně závazná vyhláška
4.7.200821.7.2008stanovisko
2.7.200818.7.2008oznámení
1.7.200831.12.2008oznámení
19.6.20087.7.2008veřejná vyhláška
6.6.200817.6.2008zasedání ZO
29.5.200816.6.2008závěrečný účet obce
23.5.20089.6.2008oznámení
13.5.20086.6.2008Pozemkový fond
9.5.200826.5.2008veřejná vyhláška
23.4.20089.5.2008oznámení
23.4.20089.5.2008veřejná vyhláška
23.4.20089.5.2008veřejná vyhláška
2.4.200822.5.2008Pozemkový fond
2.4.200818.4.2008závěrečný účet SMOPO
27.3.200814.4.2008Obecně závazná vyhláška č. 1/2008
27.3.200814.4.2008Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
17.3.20082.4.2008veřejná vyhláška
12.3.200828.3.2008záměr
10.3.200826.3.2008Veřejná vyhláška
10.3.200826.3.2008oznámení
10.3.200826.3.2008Návrh rozpočtu na r. 2008
7.3.200818.3.2008zasedání Zastupitelstva obce
5.3.200821.3.2008Nařízení č. 3/2008
29.2.200818.3.2008návrh rozpočtu na r. 2008
28.2.200817.3.2008veřejná vyhláška
27.2.200814.3.2008veřejná vyhláška
22.2.200810.3.2008veřejná vyhláška
7.2.200825.2.2008veřejná vyhláška
7.2.20087.3.2008Nabídka pozemků Pozemkového fondu
1.2.200831.3.2008finanční úřad
1.2.200816.3.2008Úřad práce Ostrava
24.1.200811.2.2008veřejná vyhláška
17.1.200818.2.2008Nabídka pozemků PF ČR
15.1.200831.1.2008veřejná vyhláška
9.1.200825.1.2008oznámení
8.1.200824.1.2008Veřejná vyhláška
18.12.20073.1.2008vyhláška č. 2/2007
18.12.20073.1.2008vyhfláška č. 3/2007
18.12.20073.1.2008vyhláška č. 4/2007
17.12.20072.1.2008Veřejná vyhláška
11.12.200718.12.2007zasedání ZO
3.12.200719.12.2007veřejná vyhláška
26.11.200712.12.2007veřejná vyhláška
26.11.200712.12.2007veřejná vyhláška
2.11.200719.11.2007Oznámení
31.10.200716.11.2007veřejná vyhláška
31.10.200716.11.2007oznámení o návrhu
30.10.200715.11.2007veřejná vyhláška
29.10.200714.11.2007veřejná vyhláška
10.10.200710.11.2007Veřejná vyhláška
8.10.200724.10.2007nabídka pozemků
8.10.200724.10.2007veřejná vyhláška
18.9.20074.10.2007Oznámení
11.9.200710.10.2007Územní řízení - Úprava Ondřejnice
11.9.200718.9.2007zasedání ZO - 17. 9. 2007
20.8.20075.9.2007veřejná vyhláška
26.7.200711.8.2007cyklistická stezka - kolaudační rozhodnutí
26.7.200711.8.2007usnesení dražební vyhláška
26.7.200711.7.2007usnesení dražební vyhláška
25.7.200710.8.2007nový sběrný dvůr
16.7.200716.8.2007nabídka pozemků k pronájmu na LV10002 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
22.6.20079.7.2007Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání
11.6.200726.6.2007Danový portál
11.6.200719.6.2007zasedání ZO
4.6.20074.7.2007veřejná vyhláška
4.6.200719.6.2007závěrečný účet obce za rok 2006
11.5.200725.7.2007oznámení
9.5.200724.5.2007přehled akcí muzea Beskyd Frýdek - Místek v květnu 2007
9.5.20079.6.2007Statutární město Ostrava
3.5.200718.5.2007Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
25.4.200710.5.2007dražební vyhláška
20.4.20077.5.2007usnesení
10.4.200725.4.2007Návrh závěrečného účtu roku 2006
4.4.200720.4.2007oznámení
4.4.200720.4.2007veřejná vyhláška
2.4.200730.6.2007zpravodaj březen
2.4.200730.6.2007příloha zpravodaj
21.3.20076.4.2007oznámení
20.3.200715.4.2007nabídka
19.3.200727.3.2007zasedání ZO
14.3.200730.3.2007Návrh rozpočtu SPOMO
9.3.200727.3.2007návrh rozpočtu r. 2007
19.2.20077.3.2007oznámení
19.2.20077.3.2007oznámení
19.2.200731.12.2007obecně závazná vyhláška
6.2.200713.2.2007zasedání ZO
30.1.200715.2.2007Rozhodnutí č. 102/07
30.1.200715.2.2007Rozhodnutí 97/07
25.1.200712.2.2007Veřejná vyhláška
16.1.20071.2.2007Veřejná vyhláška
4.1.200722.1.2007Veřejná vyhláška-stavební povolení
4.1.200722.1.2007Rozhodnutí - Bílovka
4.1.200731.12.2007Informace OÚ
3.1.200719.1.2007Časový plán - Povodí Odry
20.12.20064.1.2007Veřejná vyhláška
4.12.200612.12.2006Zasedání ZO
27.11.200613.12.2006Veřejná vyhláška
21.11.200620.12.2006USNESENí č.1464/06 Magistrátu Města Ostravy
20.11.200628.12.2006Vyjádření k podkladům
14.11.200621.12.2006Zahájení vodoprávního řízení
8.11.200618.12.2006Oznámení - hydrogeologický vrt
8.11.200618.12.2006Usnesení č. 1441/06
8.11.200621.12.2006Vyjádření - hydrogeologický vrt
8.11.200613.12.2006Zahájení řízení - revitalizace Bílovky
8.11.200613.12.2006Zahájení řízení - revitalizace Bílovky
2.11.20062.12.2006Přehled usnesení ze zasedání ZO
2.11.200610.11.2006Pozvánka na zasedání ZO - 9.11.2006
24.10.20062.11.2006Ustavující zasedání ZO
21.10.200621.11.2006Výsledky voleb do zastupitelstva obce
19.10.20066.11.2006Veř.vyhláška - cyklistická stezka
18.10.20063.11.2006Veřejná vyhláška - p. Oškerová
17.10.20069.11.2006Usnesení - dražba
16.10.20061.11.2006Rozhodnutí č. 869/06
10.10.200617.10.2006zasedání ZO
4.10.200622.10.2006oznámení - volby
4.10.20063.11.2006Veř.vyhláška - Územní plán Ostrava
28.9.200627.10.2006Veř.vyhl.-Územní plán Ostrava
28.9.200627.10.2006Veřejná vyhláška -Územní plán Ostrava
28.9.200627.10.2006Veřejná vyhláška - Územní plán Ostrava
19.9.20065.10.2006Veřejná vyhláška - p. Oškerová
18.9.20064.10.2006Veřejná vyhláška - Úprava Ondřejnice
18.9.20064.10.2006Veř.vyhl.- změny ÚP Ostrav
13.9.200629.9.2006Rozhodnutí - odkanalizování obce
8.9.200622.10.2006Jmenování zapisovatelek pro volby do ZO
8.9.200619.9.2006Zasedání ZO - 18.9.2006
4.9.200620.9.2006Veř.vyhláška - cyklistická stezka
4.9.200622.10.2006Volební místnosti pro volby do ZO
30.8.200615.9.2006Veřejná vyhláška - úprava Ondřejnice
8.8.200624.8.2006Veřejná vyhláška - p. Vala
8.8.200624.8.2006Oznámení - prodej pozemků
8.8.200624.8.2006Oznámení - pronájem pozemků
26.7.20061.9.2006Veř.vyhl.- odkanalizování obce
26.7.200631.8.2006Nařízení KÚ MSK - nebezpečí vzniku požárů
26.7.200616.8.2006Volby do ZO - registrační úřady
21.7.200621.8.2006Nabídka pozemků
21.7.200622.9.2006Veřejná vyhláška - ÚP Beskdy
20.7.20067.8.2006Stažení pozemku z veřejné nabídky
20.7.20061.9.2006Vyjádření k podkladům - odkanalizování obce
18.7.20063.8.2006Veřejná vyhláška - p. Prdová
30.6.200617.7.2006Veřejná vyhláška p. Prdová
26.6.200612.7.2006Veř.vyhláška - p. Tichý
26.6.200612.7.2006Veřejná vyhláška p. Neuwirt
26.6.200626.7.2006Pozemkový fond - nabídka pozemků
19.6.20067.7.2006Veřejná vyhláška - p. Sauko
19.6.20067.7.2006Veřejná vyhláška - p. Kolek
19.6.20067.7.2006Veřejná vyhláška - p. Knebl
15.6.200630.6.2006Podmínky pronájmu restaurace Odra
12.6.200620.6.2006zasedání ZO - 19. 6. 2006
9.6.200626.6.2006Pronájem nebytových prostor - Restaurace Odra
2.6.200619.6.2006Závěrečný účet obce r. 2005
2.6.200619.6.2006Závěrečný účet obce r. 2005
2.6.200619.6.2006Zpráva o přezkumu hospodaření obce r. 2005
19.5.20065.6.2006Závěrečný účet r. 2005 - SMOPO
17.5.20064.6.2006Doba a místo konání voleb do PS
18.4.20064.5.2006Záměr - garáže horní konec
18.4.20064.5.2006Veřejná vyhláška
18.4.200627.4.2006Zasedání ZO 26.4.2006
18.4.20065.6.2006Volební okrsky
13.4.20065.5.2006Přerušení dodávky elektřiny
12.4.20066.5.2006Dražební vyhláška
10.4.200626.4.2006Záměr - darování pozemků
10.4.200626.4.2006Stav.povolení -chodníky
10.4.200626.4.2006Rozhodnutí-obnova koryta
7.4.20067.5.2006Informace - ptačí chřipka
3.4.20063.5.2006Veř.vyhláška-zeměměřický úřad
28.3.200625.5.2006Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků
20.3.200620.4.2006Veřejná vyhláška - ÚP Petřvald
20.3.20065.4.2006Veřejná vyhláška - p. Kečkešová
8.3.200631.3.2018Veř.vyhláška - chodníkové těleso
8.3.200631.3.2006Veřejná vyhláška - chodníkové těleso
7.3.200625.3.2006Dražební vyhláška
27.2.20067.3.2006Zasedání ZO dne 6. 3. 2006
24.2.200623.3.2006Nabídka pozemků
22.2.200610.3.2006Veř.vyhláška - p. Kečkešová
22.2.200623.2.2006Nabídka pozemků
17.2.20066.3.2006Návrh rozpočtu na rok 2006
30.1.200616.2.2006Veřejná vyhláška - p. Vala
30.1.200615.3.2006Veř.vyhl. - vodoprávní řízení -obnova koryta
9.1.200624.1.2006Zápis do ZŠ
4.1.200620.1.2006Záměr - pronájem v čp. 247
4.1.20061.2.2006Dražební vyhláška - stanice LPG
4.1.200620.1.2006Vyhláška - chodníkové těleso
4.1.20064.7.2006časový plán - Povodí Odry
19.12.200531.3.2006zpravodaj prosinec 2005
12.12.20051.1.2007Informace Finančního úřadu
9.12.200531.12.2006Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
8.12.20058.1.2006Usnesení z 16. zasedání ZO dne 5. 12. 2005
30.11.20056.12.2005Pozvánka na zasedání ZO
29.6.200531.7.2005prodej pozemků
14.6.200514.7.2005Usnesení ZO 13.6.2005
7.6.200514.6.2005zasedání ZO dne 13. 6. 2005
15.3.200515.4.2005Schválený rozpočet na rok 2005
15.3.200515.4.2005Usnesení ZO ze dne 14.3.2005
1.3.200514.3.2005Návrh rozpočtu na rok 2005
20.12.200420.1.2005Usnesení ze zasedání ZO dne 13. 12. 2004
20.12.200420.1.2005Obecně závazná vyhláška č. 2/2004
20.12.200420.1.2005Obecně závazná vyhláška č. 1/2004
8.12.200414.12.2004Jednání zastupitelstva obce 13.12.2004
29.11.200429.12.2004Připravuje se nový obsah stránky
25.11.20047.12.2004Pronájem "Zámecké vinárny"
25.11.200430.11.2005Řád veřejného pohřebiště
5.5.020722.5.2017Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za r. 2016
5.10.2010pozvánka na ZO
2.1.2004fff
23.6.2014Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace
20.5.0201Schválený rozpočet obce Stará Ves n. O. na r. 2017
Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za r. 2016
7.7.2017Územní rozhodnutí
13.3.2018Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce dne 12. 3. 2018
Vyhlášení konkursního řízení