Úřad

Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí

I.2.a-Výkres základního členění území.pdf (1.01 MB)

I.2.c-Hlavní výkres-koncepce dopravní infrastruktury.pdf (1.46 MB)

I.2.d-Hlavní výkres-koncepce vodního hospodářství.pdf (1.13 MB)

I.2.e-Hlavní výkres-koncepce energetiky a spojů.pdf (1.07 MB)

I.2.f-Výkres veřejně prospěšných staveb.pdf (0.94 MB)

II.2.a-Koordinační výkres.pdf (3.22 MB)

II.2.b-Výkres širších vztahů.pdf (2.30 MB)

II.2.c-Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf (1.01 MB)

Stará Ves n.O.-I.Výrok.pdf (0.28 MB)

Stará Ves n.O.-II.Odůvodnění.pdf (0.57 MB)

Stará Ves n.O.-Opatření obecné povahy.pdf (0.09 MB)

Stará Ves n.O.-Příloha č.1 - Odůvodnění pořizovatele.pdf (76.58 MB)


Publikováno: 14.8.2018