Úřad

Územní studie č. 02/2015/Z1/SV pro lokality Z1 Zákostelí a Dukelská čtvrť (SV-1 text, SV -1 výkresy, SV-3 tabulky dotčených parcel, SV-4 odůvodnění potřeby přeparcelace území)

SV_Z1_01-doprava-1000-A2.pdf (0.70 MB)

SV_Z1_02-doprava-1000-A2.pdf (0.70 MB)

SV_Z1_txt_A3.doc (0.18 MB)

SV_Z1_txt_A3.pdf (0.20 MB)

SV_Z1_03-vod-2000-A1.pdf (1.58 MB)

SV_Z1_04-energo-2000-A1.pdf (1.53 MB)

SV_Z1_05-ŠIRŠÍ_1-20000-A1.pdf (1.56 MB)

SV_Z1_06-STAV_1-1000-A2-.pdf (0.20 MB)

SV_Z1_07-STAV_1-1000-A2.pdf (0.18 MB)

Stara ves A.pdf (0.14 MB)

Stara ves B.pdf (0.15 MB)

Stara ves C.pdf (0.13 MB)

Stara ves D.pdf (0.13 MB)

Stara ves E.pdf (0.10 MB)

Stara ves F.pdf (0.14 MB)

Stara ves G.pdf (0.08 MB)

Stara ves H.pdf (0.11 MB)

Tabulka-Dotčené pozemky.pdf (0.01 MB)

Tabulka-Skupiny vlastníků.pdf (0.01 MB)

_1-úvod.pdf (0.12 MB)

_2-rozsah území Z1.pdf (0.04 MB)

_3-co přináší studie.pdf (0.20 MB)

_4-příklad účelného dělení.pdf (0.02 MB)

_5-účelné dělení vyžaduje přeparcelaci.pdf (0.13 MB)

_6-příklad NEúčelného dělení.pdf (0.03 MB)

_7-neúčelné dělení je nehospodárné.pdf (0.10 MB)

_8-příklad směny.pdf (0.02 MB)

_9-výsledek přeparcelace.pdf (0.19 MB)

_10-modelový výpočet.pdf (0.12 MB)

SV_2_dopravní studie.pdf (3.00 MB)


Publikováno: 19.11.2018