Úřad

Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí 2021 - změna č. 1 včetně odůvodnění

- UP Stara Ves nad Ondrejnici zm1 textova cast.pdf (0.55 MB)

I.2.a) Vykres zakladniho cleneni uzemi_zm1.pdf (1.09 MB)

I.2.b) Hlavni vykres-urbanisticka koncepce_zm1.pdf (2.16 MB)

I.2.c) Koncepce dopravni infrastruktury_zm1.pdf (1.59 MB)

I.2.d) Koncepce vodniho hospodarstvi_zm1.pdf (1.16 MB)

I.2.e) Koncepce energetiky a spoju_zm1.pdf (0.91 MB)

I.2.f) Vykres verejne prospesnych staveb opatreni a asanaci_zm1.pdf (0.80 MB)

II.2.a) Koordinacni vykres_zm1.pdf (3.72 MB)

II.2.c) Vykres predpokladanych zaboru pudniho fondu_zm1.pdf (0.70 MB)

Priloha c.1.pdf (0.19 MB)

ÚP St.Ves n.Ondř._Zm.č.1_ Odůvodnění pořizovatele_anonymiz.pdf (3.19 MB)


Publikováno: 12.8.2021