Zpravodajství

Vyjádření OÚ k informaci o zrušení pošty

Publikováno: 1.10.2018

Je pro nás pošta partner?

Vyjádření k informaci o „zrušení“ pošty

Tento název není zvolen „jen tak“. Pošta Partner (https://partnercp.cz/) je totiž oficiální název iniciativy státního podniku Česká pošta, se kterou oslovuje obce a města republiky a snaží se zbavit vlastní zodpovědnosti a nabídnout způsob provozování pošty způsobem výhodným pro tento podnik – a tím logicky naprosto nevýhodným pro obec.

Obec obdržela nabídku v letních měsících a po projednání v Zastupitelstvu obce Stará Ves n. O., které se konalo 11. 9. 2017, tento návrh jednoznačně zamítla. Tím ovšem aktivita České pošty neskončila a ve druhém kole byli osloveni místní soukromí podnikatelé. A tady se manažerům pošty zatím podařilo uspět.

Je naprosto nepochybné, že pro bezmála třítisícovou obec – a zejména pro starší generaci - je profesionální fungování pošty nenahraditelné. Stejně tak je zřejmé, že umístění poštovního úřadu v centru obce je nejlepším možným řešením. Proto vedení obce podniká další kroky, které - věříme - povedou ke zvrácení tohoto stavu, i když patrně za cenu ústupků. V současné době existuje ústní dohoda s Českou poštou, že do 30. 11. 2018 neuzavře žádnou smlouvu s případným novým provozovatelem. Pokud by měla zájem provozovat poštu obec, dostala by přednost před ostatními uchazeči, ovšem za cenu vědomé ztráty cca 150 tis. Kč ročně bez možnosti ovlivňovat cenu poštovních služeb.

Ať to dopadne jakkoliv, pošta v obci se neruší, ale provozovatel přechází na jiný model fungování. Bohužel v případě Staré Vsi nad Ondřejnicí by došlo k horší dostupnosti služby.

Jednání s Českou poštou, s. p.,  nadále probíhají a o výsledcích budete průběžně informováni.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Soubory ke stažení:


Zpět na aktuality