Zpravodajství

Zvýšený výskyt nutrií v okolí Ondřejnice

Publikováno: 24.1.2023

Vážení občané,
v okolí řeky Ondřejnice registrujeme v poslední době zvýšený výskyt nutrií. Ke zvýšení populace tohoto hlodavce přispívají mírné zimy a také přikrmování od lidí, kteří je považují za neškodné.
Nutrie jsou nepůvodní druh zatažený k nám z Jižní Ameriky a v české přírodě nemají přirozeného nepřítele. Nutrie si vyhrabávají nory, které mají dlouhé chodby a tím narušují stabilitu břehů. Dále poškozují kořeny nejen břehových porostů ale i rostlin na přilehlých zahradách. Přemnožení
nutrií znamená pro obec i pro občany spoustu problémů - v neposlední řadě i přenos některých nemocí.

Obracíme se proto na vás s prosbou, abyste nevyhledávali kontakt s nutriemi a rozhodně je nekrmili. Při kontaktu vždy hrozí potencionální zranění a nákaza.

Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí


Zpět na aktuality